นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 2 · Followed: 0

หลัก > teerada.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1524968_10152144077919162_1299709703_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e49\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/01/31 15:23:47 +0700","asset_file_name":"1524968_10152144077919162_1299709703_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110124,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/31 15:23:47 +0700","modified_at":"2014/01/31 15:23:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/31 15:23:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1509917_462825870507010_1347763265_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e49\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/01/31 15:22:04 +0700","asset_file_name":"1509917_462825870507010_1347763265_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44678,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13659,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/31 15:22:04 +0700","modified_at":"2014/01/31 15:22:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/31 15:22:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1513280_10152143489659162_1591793993_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e49\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/01/31 15:20:50 +0700","asset_file_name":"1513280_10152143489659162_1591793993_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44677,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160056,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/31 15:20:50 +0700","modified_at":"2014/01/31 15:20:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/31 15:20:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1010481_462821810507416_1795472988_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e49\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/01/31 15:19:41 +0700","asset_file_name":"1010481_462821810507416_1795472988_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44676,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71585,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/31 15:19:41 +0700","modified_at":"2014/01/31 15:19:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/31 15:19:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1509229_462826037173660_36762701_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e49\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/01/31 15:18:37 +0700","asset_file_name":"1509229_462826037173660_36762701_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44675,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61367,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/31 15:18:37 +0700","modified_at":"2014/01/31 15:18:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/31 15:18:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_47586_462821813840749_1499580534_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e49\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/01/31 14:51:11 +0700","asset_file_name":"47586_462821813840749_1499580534_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44674,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100261,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/31 14:51:11 +0700","modified_at":"2014/01/31 15:05:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/31 15:05:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1660685_779756138719492_337262591_n {"member_only_commentable":false,"description":"AMA","asset_updated_at":"2014/01/30 20:30:12 +0700","asset_file_name":"1660685_779756138719492_337262591_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44667,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99713,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/30 20:30:12 +0700","modified_at":"2014/01/30 20:30:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 20:30:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1723246_586029944811953_2042907040_n {"member_only_commentable":false,"description":"AMA","asset_updated_at":"2014/01/30 00:06:54 +0700","asset_file_name":"1723246_586029944811953_2042907040_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44632,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155882,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/30 00:06:54 +0700","modified_at":"2014/01/30 00:06:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 00:06:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1016562_3853788959091_2129849130_n {"member_only_commentable":false,"description":"AMA","asset_updated_at":"2014/01/30 00:05:51 +0700","asset_file_name":"1016562_3853788959091_2129849130_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83804,"media_folder_id":1532,"created_at":"2014/01/30 00:05:51 +0700","modified_at":"2014/01/30 00:05:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 00:05:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: