นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Teeradet
Ico64
Mr. Teeradet -
Support
IT , Price of Songkla University.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > teeradet.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_14925384 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:27 +0700","asset_file_name":"14925384.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14282,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231080,"media_folder_id":14,"created_at":"2009/05/01 10:07:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:23:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: