นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มดตะนอยตะแคงตีนเดิน
Ico64
ธีรวัฒน์ แตระกุล

คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > teerawat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_para1 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:49:45 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/16 15:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_file_name":"PARA1.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"PARA","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:45 +0700","member_only_readable":false,"id":16593,"asset_file_size":46637,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_untitled {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:00:03 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/04 13:45:45 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:44 +0700","asset_file_name":"Untitled.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u003C/p\u003E","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:00:03 +0700","member_only_readable":false,"id":8235,"asset_file_size":338316,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_vlfaa4890168-03 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:44 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/07/22 15:22:00 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:23 +0700","asset_file_name":"vLFaA4890168-03.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e27\u0e14\u0e15\u0e32\u003C/p\u003E","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:44 +0700","member_only_readable":false,"id":7864,"asset_file_size":208921,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_v6759886-0 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:05 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/07/20 22:36:52 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","asset_file_name":"V6759886-0.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:05 +0700","member_only_readable":false,"id":7797,"asset_file_size":130680,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_earths-size-compared-to-sun {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:55:52 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/07/16 13:41:55 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","asset_file_name":"earths-size-compared-to-sun.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e42\u0e25\u0e01","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:52 +0700","member_only_readable":false,"id":7775,"asset_file_size":18252,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_earth-size-gas-giants {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:55:51 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/07/16 13:41:28 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_file_name":"earth-size-gas-giants.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e42\u0e25\u0e01","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:51 +0700","member_only_readable":false,"id":7774,"asset_file_size":20259,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_how-big-is-the-earth {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:55:51 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/07/16 13:41:04 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_file_name":"how-big-is-the-earth.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e42\u0e25\u0e01","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:51 +0700","member_only_readable":false,"id":7773,"asset_file_size":21243,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_phazweek-1 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:35 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/23 10:40:18 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:48 +0700","asset_file_name":"phazweek-1.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u003C/p\u003E","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:35 +0700","member_only_readable":false,"id":7322,"asset_file_size":857430,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_media_41 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:34 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/06/23 10:37:43 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:48 +0700","asset_file_name":"Media_41.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e47\u0e21\u0e01\u0e25\u0e31\u0e14","media_folder_id":109,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:34 +0700","member_only_readable":false,"id":7321,"asset_file_size":60174,"asset_content_type":"image/jpeg"}
ขนาดย่อ: