นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ssa {"media_folder_id":1566,"description":"OCZ","asset_updated_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","member_only_readable":true,"modified_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ssa.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":27129,"visibility":2,"id":60358}
  • Small_psu {"media_folder_id":1566,"description":"\u0e1f\u0e1f","asset_updated_at":"2016/03/31 15:27:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/03/31 15:27:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"psu.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":83004,"visibility":2,"id":57374}
  • Small_icon {"media_folder_id":1566,"description":"icon-window8","asset_updated_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"icon.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":25936,"visibility":2,"id":56206}
  • Small_exce {"media_folder_id":1566,"description":"msexcel","asset_updated_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"exce.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16233,"visibility":2,"id":56113}
  • Small_excel {"media_folder_id":1566,"description":"excel","asset_updated_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"excel.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":27520,"visibility":2,"id":56112}
  • Small_line-1 {"media_folder_id":1566,"description":"line-chrome1","asset_updated_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"line-1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":69236,"visibility":2,"id":55810}
  • Small_line-0 {"media_folder_id":1566,"description":"line-chrome0","asset_updated_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"line-0.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47239,"visibility":2,"id":55809}
  • Small_line-4 {"media_folder_id":1566,"description":"line-chrome4","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/12/18 11:23:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"line-4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":49912,"visibility":2,"id":55808}
  • Small_line-3 {"media_folder_id":1566,"description":"line-chrome3","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"line-3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18024,"visibility":2,"id":55807}
ขนาดย่อ: