นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

Main > terdpong.k

No folder found
  • Small_ssa {"description":"OCZ","asset_updated_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":60358,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ssa.jpg","updated_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","modified_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":27129,"last_commented_at":null}
  • Small_psu {"description":"\u0e1f\u0e1f","asset_updated_at":"2016/03/31 15:27:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57374,"deleted_at":null,"created_at":"2016/03/31 15:27:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu.jpg","updated_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","modified_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83004,"last_commented_at":null}
  • Small_icon {"description":"icon-window8","asset_updated_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56206,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"icon.jpg","updated_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","modified_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":25936,"last_commented_at":null}
  • Small_exce {"description":"msexcel","asset_updated_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56113,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"exce.jpg","updated_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","modified_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":16233,"last_commented_at":null}
  • Small_excel {"description":"excel","asset_updated_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56112,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"excel.png","updated_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","modified_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":27520,"last_commented_at":null}
  • Small_line-1 {"description":"line-chrome1","asset_updated_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55810,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line-1.jpg","updated_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","modified_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69236,"last_commented_at":null}
  • Small_line-0 {"description":"line-chrome0","asset_updated_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55809,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line-0.jpg","updated_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","modified_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":47239,"last_commented_at":null}
  • Small_line-4 {"description":"line-chrome4","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55808,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/18 11:23:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line-4.jpg","updated_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","modified_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":49912,"last_commented_at":null}
  • Small_line-3 {"description":"line-chrome3","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55807,"deleted_at":null,"created_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line-3.jpg","updated_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","modified_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":18024,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: