นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ssa {"asset_file_name":"ssa.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","media_folder_id":1566,"description":"OCZ","updated_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27129,"id":60358,"commentable":true,"member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_psu {"asset_file_name":"psu.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","media_folder_id":1566,"description":"\u0e1f\u0e1f","updated_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/03/31 15:27:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83004,"id":57374,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/03/31 15:27:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_icon {"asset_file_name":"icon.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","media_folder_id":1566,"description":"icon-window8","updated_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25936,"id":56206,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_exce {"asset_file_name":"exce.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","media_folder_id":1566,"description":"msexcel","updated_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16233,"id":56113,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_excel {"asset_file_name":"excel.png","visibility":2,"modified_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","media_folder_id":1566,"description":"excel","updated_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27520,"id":56112,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_line-1 {"asset_file_name":"line-1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome1","updated_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69236,"id":55810,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_line-0 {"asset_file_name":"line-0.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome0","updated_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47239,"id":55809,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_line-4 {"asset_file_name":"line-4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome4","updated_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/18 11:23:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49912,"id":55808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_line-3 {"asset_file_name":"line-3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome3","updated_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18024,"id":55807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_line-2 {"asset_file_name":"line-2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome2","updated_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73230,"id":55806,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_582535_585149661500277_873058591_n {"asset_file_name":"582535_585149661500277_873058591_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","media_folder_id":1566,"description":"emotionfacebook","updated_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75164,"id":55176,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_youtube {"asset_file_name":"youtube.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","media_folder_id":1566,"description":"youtube","updated_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41360,"id":54598,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_atm {"asset_file_name":"atm.png","visibility":2,"modified_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","media_folder_id":1566,"description":"atm","updated_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":324218,"id":54559,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_45 {"asset_file_name":"45.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142330,"id":54429,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_44 {"asset_file_name":"44.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":200518,"id":54428,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_43 {"asset_file_name":"43.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118325,"id":54427,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_42 {"asset_file_name":"42.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":179323,"id":54426,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_41 {"asset_file_name":"41.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","updated_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98374,"id":54425,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d3 {"asset_file_name":"d3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","updated_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157694,"id":54424,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d2 {"asset_file_name":"d2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","updated_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":153998,"id":54423,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d1 {"asset_file_name":"d1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","updated_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:25:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":200375,"id":54422,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:25:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_special {"asset_file_name":"special.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76412,"id":54420,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_55 {"asset_file_name":"55.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93980,"id":54419,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_4 {"asset_file_name":"4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":190909,"id":54418,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_3 {"asset_file_name":"3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57363,"id":54417,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103583,"id":54416,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_1 {"asset_file_name":"1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":194039,"id":54415,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_a {"asset_file_name":"a.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","updated_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130665,"id":54145,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_un {"asset_file_name":"un.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","media_folder_id":1566,"description":"tvbox","updated_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21389,"id":54095,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tv0001 {"asset_file_name":"TV0001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","media_folder_id":1566,"description":"tvbox","updated_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16243,"id":54094,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_monittor1 {"asset_file_name":"monittor1.png","visibility":2,"modified_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","media_folder_id":1566,"description":"tvbox","updated_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37764,"id":54093,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_sony_vpcx_laptop_keyboard_key {"asset_file_name":"sony_vpcx_laptop_keyboard_key.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","media_folder_id":1566,"description":"f1-f12","updated_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59455,"id":54017,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_onscreenfunc3 {"asset_file_name":"onscreenfunc3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","media_folder_id":1566,"description":"f1-f12","updated_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29931,"id":54016,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_f1-f12 {"asset_file_name":"f1-f12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","media_folder_id":1566,"description":"f1-f12","updated_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24899,"id":54012,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_boot {"asset_file_name":"boot.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","media_folder_id":1566,"description":"boot","updated_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25905,"id":53969,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_mouse4 {"asset_file_name":"mouse4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","media_folder_id":1566,"description":"mouse","updated_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60920,"id":53752,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: