นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_ssa {"modified_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","id":60358,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"ssa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/21 08:53:32 +0700","media_folder_id":1566,"description":"OCZ","created_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","asset_updated_at":"2017/02/21 08:53:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27129}
 • Tiny_psu {"modified_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","id":57374,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 15:27:43 +0700","media_folder_id":1566,"description":"\u0e1f\u0e1f","created_at":"2016/03/31 15:27:38 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 15:27:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83004}
 • Tiny_icon {"modified_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","id":56206,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"icon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/15 09:09:17 +0700","media_folder_id":1566,"description":"icon-window8","created_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","asset_updated_at":"2016/01/15 09:09:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25936}
 • Tiny_exce {"modified_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","id":56113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exce.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/07 09:33:35 +0700","media_folder_id":1566,"description":"msexcel","created_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","asset_updated_at":"2016/01/07 09:26:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16233}
 • Tiny_excel {"modified_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","id":56112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"excel.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/07 09:18:51 +0700","media_folder_id":1566,"description":"excel","created_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","asset_updated_at":"2016/01/07 09:12:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27520}
 • Tiny_line-1 {"modified_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","id":55810,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 13:52:37 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome1","created_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 13:23:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69236}
 • Tiny_line-0 {"modified_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","id":55809,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line-0.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 13:44:35 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome0","created_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 13:10:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47239}
 • Tiny_line-4 {"modified_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","id":55808,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line-4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 11:40:29 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome4","created_at":"2015/12/18 11:23:22 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49912}
 • Tiny_line-3 {"modified_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","id":55807,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 11:40:28 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome3","created_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 11:23:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18024}
 • Tiny_line-2 {"modified_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","id":55806,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome2","created_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73230}
 • Tiny_582535_585149661500277_873058591_n {"modified_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","id":55176,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"582535_585149661500277_873058591_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","media_folder_id":1566,"description":"emotionfacebook","created_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","asset_updated_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75164}
 • Tiny_youtube {"modified_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","id":54598,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"youtube.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","media_folder_id":1566,"description":"youtube","created_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","asset_updated_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41360}
 • Tiny_atm {"modified_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","id":54559,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"atm.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","media_folder_id":1566,"description":"atm","created_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","asset_updated_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":324218}
 • Tiny_45 {"modified_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","id":54429,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"45.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142330}
 • Tiny_44 {"modified_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","id":54428,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"44.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":200518}
 • Tiny_43 {"modified_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","id":54427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"43.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118325}
 • Tiny_42 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","id":54426,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"42.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":179323}
 • Tiny_41 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","id":54425,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"41.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98374}
 • Tiny_d3 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","id":54424,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157694}
 • Tiny_d2 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","id":54423,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":153998}
 • Tiny_d1 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","id":54422,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:25:57 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:25:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":200375}
 • Tiny_special {"modified_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","id":54420,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"special.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76412}
 • Tiny_55 {"modified_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","id":54419,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"55.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93980}
 • Tiny_4 {"modified_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","id":54418,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":190909}
 • Tiny_3 {"modified_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","id":54417,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57363}
ขนาดย่อ: