นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_line-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":73230,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55806,"created_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","asset_file_name":"line-2.jpg","updated_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","description":"line-chrome2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_582535_585149661500277_873058591_n {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":75164,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55176,"created_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","asset_file_name":"582535_585149661500277_873058591_n.jpg","updated_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","description":"emotionfacebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_youtube {"commentable":true,"modified_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":41360,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54598,"created_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","asset_file_name":"youtube.jpg","updated_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","description":"youtube","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_atm {"commentable":true,"modified_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":324218,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54559,"created_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","asset_file_name":"atm.png","updated_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","description":"atm","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_45 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":142330,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54429,"created_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","asset_file_name":"45.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","description":"photoaward","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_44 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":200518,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54428,"created_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","asset_file_name":"44.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","description":"photoaward","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_43 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":118325,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54427,"created_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","asset_file_name":"43.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","description":"photoaward","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_42 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":179323,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54426,"created_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","asset_file_name":"42.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","description":"photoaward","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_41 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":98374,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54425,"created_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","asset_file_name":"41.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","description":"digital","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: