นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_mouse3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:46 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":55284,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53751,"created_at":"2015/07/13 14:32:43 +0700","asset_file_name":"mouse3.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:43 +0700","description":"mouse","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mouse2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:35 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":45127,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53750,"created_at":"2015/07/13 14:32:32 +0700","asset_file_name":"mouse2.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:32 +0700","description":"mouse","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mouse1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:27 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":26955,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53749,"created_at":"2015/07/13 14:32:22 +0700","asset_file_name":"mouse1.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:22 +0700","description":"mouse","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gg-gl4 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":18019,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53748,"created_at":"2015/07/13 14:17:07 +0700","asset_file_name":"gg-gl4.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:17:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:17:07 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gg-gl3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:16:58 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":48388,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53747,"created_at":"2015/07/13 14:16:55 +0700","asset_file_name":"gg-gl3.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:55 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gg-gl2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:16:48 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":48422,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53746,"created_at":"2015/07/13 14:16:44 +0700","asset_file_name":"gg-gl2.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:44 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gg-gl1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:16:30 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":43334,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53745,"created_at":"2015/07/13 14:16:29 +0700","asset_file_name":"gg-gl1.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:29 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sure1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/06/25 16:04:15 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":17093,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53451,"created_at":"2015/06/25 16:04:13 +0700","asset_file_name":"sure1.jpg","updated_at":"2015/06/25 16:04:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/25 16:04:13 +0700","description":"\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e23\u0e4c1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_zoomit-1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/21 10:04:35 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":5218,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52834,"created_at":"2015/05/21 10:04:33 +0700","asset_file_name":"ZoomIt-1.jpg","updated_at":"2015/05/21 10:04:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/21 10:04:33 +0700","description":"ZoomIt","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ggtrends1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/12 14:29:50 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":107997,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52682,"created_at":"2015/05/12 14:29:45 +0700","asset_file_name":"ggtrends1.jpg","updated_at":"2015/05/12 14:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/12 14:29:45 +0700","description":"google trends","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pdf-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 15:24:00 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":32280,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52590,"created_at":"2015/05/07 15:23:56 +0700","asset_file_name":"pdf-2.jpg","updated_at":"2015/05/07 15:24:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 15:23:56 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e01 pdf2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pdf-1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 15:23:44 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":48001,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52589,"created_at":"2015/05/07 15:23:40 +0700","asset_file_name":"pdf-1.jpg","updated_at":"2015/05/07 15:23:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 15:23:40 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e01 pdf1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_check5 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/27 10:12:47 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":112624,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52421,"created_at":"2015/04/27 10:12:44 +0700","asset_file_name":"check5.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:12:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/27 10:12:44 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_check1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/27 10:12:27 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":112857,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52420,"created_at":"2015/04/27 10:12:25 +0700","asset_file_name":"check1.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:12:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/27 10:12:25 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_check0 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/27 10:11:47 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":73309,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52419,"created_at":"2015/04/27 10:11:46 +0700","asset_file_name":"check0.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:11:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/27 10:11:46 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_window {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/16 10:55:25 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":19726,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52113,"created_at":"2015/04/16 10:55:18 +0700","asset_file_name":"window.jpg","updated_at":"2015/04/16 10:55:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/16 10:55:17 +0700","description":"hotkey","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_new2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/16 10:41:48 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":9568,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52112,"created_at":"2015/04/16 10:41:46 +0700","asset_file_name":"new2.jpg","updated_at":"2015/04/16 10:41:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/16 10:41:46 +0700","description":"t-rex2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_new1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/16 10:41:25 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":14238,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52111,"created_at":"2015/04/16 10:41:24 +0700","asset_file_name":"new1.jpg","updated_at":"2015/04/16 10:41:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/16 10:41:24 +0700","description":"t-rex1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_12 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:48:09 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":58918,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51977,"created_at":"2015/04/08 09:48:04 +0700","asset_file_name":"12.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:48:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:48:04 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_11 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:47:48 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":78131,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51976,"created_at":"2015/04/08 09:47:46 +0700","asset_file_name":"11.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:47:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:46 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_10 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:47:33 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":53432,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51975,"created_at":"2015/04/08 09:47:28 +0700","asset_file_name":"10.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:28 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_9 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:47:17 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":49477,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51974,"created_at":"2015/04/08 09:47:12 +0700","asset_file_name":"9.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:47:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:12 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_8 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:46:51 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":53162,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51973,"created_at":"2015/04/08 09:46:49 +0700","asset_file_name":"8.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:46:49 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_6-7 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:46:09 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":51853,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51972,"created_at":"2015/04/08 09:46:06 +0700","asset_file_name":"6-7.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:46:06 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_5 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:45:28 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":47821,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51970,"created_at":"2015/04/08 09:45:25 +0700","asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:45:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:45:25 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_3-4 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:44:57 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":55050,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51969,"created_at":"2015/04/08 09:44:52 +0700","asset_file_name":"3-4.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:44:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:44:52 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_1-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:44:37 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":82585,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51968,"created_at":"2015/04/08 09:44:33 +0700","asset_file_name":"1-2.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:44:33 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: