นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":103583,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54416,"created_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","description":"photoaward","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":194039,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54415,"created_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","description":"photoaward","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_a {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":130665,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54145,"created_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","asset_file_name":"a.jpg","updated_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","description":"photoaward","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_un {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":21389,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54095,"created_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","asset_file_name":"un.jpg","updated_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","description":"tvbox","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tv0001 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":16243,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54094,"created_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","asset_file_name":"TV0001.jpg","updated_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","description":"tvbox","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_monittor1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":37764,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54093,"created_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","asset_file_name":"monittor1.png","updated_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","description":"tvbox","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sony_vpcx_laptop_keyboard_key {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":59455,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54017,"created_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","asset_file_name":"sony_vpcx_laptop_keyboard_key.jpg","updated_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","description":"f1-f12","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_onscreenfunc3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":29931,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54016,"created_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","asset_file_name":"onscreenfunc3.jpg","updated_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","description":"f1-f12","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_f1-f12 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":24899,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54012,"created_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","asset_file_name":"f1-f12.jpg","updated_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","description":"f1-f12","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_boot {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":25905,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53969,"created_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","asset_file_name":"boot.jpg","updated_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","description":"boot","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mouse4 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":60920,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53752,"created_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","asset_file_name":"mouse4.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","description":"mouse","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mouse3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:46 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":55284,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53751,"created_at":"2015/07/13 14:32:43 +0700","asset_file_name":"mouse3.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:43 +0700","description":"mouse","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mouse2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:35 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":45127,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53750,"created_at":"2015/07/13 14:32:32 +0700","asset_file_name":"mouse2.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:32 +0700","description":"mouse","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mouse1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:27 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":26955,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53749,"created_at":"2015/07/13 14:32:22 +0700","asset_file_name":"mouse1.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:22 +0700","description":"mouse","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_gg-gl4 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":18019,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53748,"created_at":"2015/07/13 14:17:07 +0700","asset_file_name":"gg-gl4.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:17:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:17:07 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_gg-gl3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:16:58 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":48388,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53747,"created_at":"2015/07/13 14:16:55 +0700","asset_file_name":"gg-gl3.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:55 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_gg-gl2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:16:48 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":48422,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53746,"created_at":"2015/07/13 14:16:44 +0700","asset_file_name":"gg-gl2.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:44 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_gg-gl1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:16:30 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":43334,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53745,"created_at":"2015/07/13 14:16:29 +0700","asset_file_name":"gg-gl1.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:29 +0700","description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sure1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/06/25 16:04:15 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":17093,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":53451,"created_at":"2015/06/25 16:04:13 +0700","asset_file_name":"sure1.jpg","updated_at":"2015/06/25 16:04:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/06/25 16:04:13 +0700","description":"\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e23\u0e4c1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_zoomit-1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/21 10:04:35 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":5218,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52834,"created_at":"2015/05/21 10:04:33 +0700","asset_file_name":"ZoomIt-1.jpg","updated_at":"2015/05/21 10:04:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/21 10:04:33 +0700","description":"ZoomIt","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ggtrends1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/12 14:29:50 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":107997,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52682,"created_at":"2015/05/12 14:29:45 +0700","asset_file_name":"ggtrends1.jpg","updated_at":"2015/05/12 14:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/12 14:29:45 +0700","description":"google trends","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pdf-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 15:24:00 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":32280,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52590,"created_at":"2015/05/07 15:23:56 +0700","asset_file_name":"pdf-2.jpg","updated_at":"2015/05/07 15:24:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 15:23:56 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e01 pdf2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pdf-1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/05/07 15:23:44 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":48001,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52589,"created_at":"2015/05/07 15:23:40 +0700","asset_file_name":"pdf-1.jpg","updated_at":"2015/05/07 15:23:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/05/07 15:23:40 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e01 pdf1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_check5 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/27 10:12:47 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":112624,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52421,"created_at":"2015/04/27 10:12:44 +0700","asset_file_name":"check5.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:12:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/27 10:12:44 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_check1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/27 10:12:27 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":112857,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":52420,"created_at":"2015/04/27 10:12:25 +0700","asset_file_name":"check1.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:12:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/27 10:12:25 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: