นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_line-2 {"modified_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","id":55806,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/18 11:39:08 +0700","media_folder_id":1566,"description":"line-chrome2","created_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","asset_updated_at":"2015/12/18 11:22:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73230}
  • Small_582535_585149661500277_873058591_n {"modified_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","id":55176,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"582535_585149661500277_873058591_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/19 08:46:26 +0700","media_folder_id":1566,"description":"emotionfacebook","created_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","asset_updated_at":"2015/10/19 08:46:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75164}
  • Small_youtube {"modified_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","id":54598,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"youtube.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/03 13:35:16 +0700","media_folder_id":1566,"description":"youtube","created_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","asset_updated_at":"2015/09/03 13:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41360}
  • Small_atm {"modified_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","id":54559,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"atm.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/01 13:08:26 +0700","media_folder_id":1566,"description":"atm","created_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","asset_updated_at":"2015/09/01 13:08:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":324218}
  • Small_45 {"modified_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","id":54429,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"45.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:23 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142330}
  • Small_44 {"modified_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","id":54428,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"44.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:12 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":200518}
  • Small_43 {"modified_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","id":54427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"43.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:27:01 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118325}
  • Small_42 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","id":54426,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"42.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:51 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":179323}
  • Small_41 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","id":54425,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"41.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:40 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98374}
ขนาดย่อ: