นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d3 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","id":54424,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157694}
  • Small_d2 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","id":54423,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":153998}
  • Small_d1 {"modified_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","id":54422,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","media_folder_id":1566,"description":"digital","created_at":"2015/08/18 09:25:57 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:25:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":200375}
  • Small_special {"modified_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","id":54420,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"special.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76412}
  • Small_55 {"modified_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","id":54419,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"55.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93980}
  • Small_4 {"modified_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","id":54418,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":190909}
  • Small_3 {"modified_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","id":54417,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57363}
  • Small_2 {"modified_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","id":54416,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103583}
  • Small_1 {"modified_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","id":54415,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","asset_updated_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":194039}
ขนาดย่อ: