นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

Main > terdpong.k

No folder found
  • Small_d3 {"description":"digital","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54424,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:26:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"d3.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:26:29 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":157694,"last_commented_at":null}
  • Small_d2 {"description":"digital","asset_updated_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54423,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:26:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"d2.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:26:13 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":153998,"last_commented_at":null}
  • Small_d1 {"description":"digital","asset_updated_at":"2015/08/18 09:25:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54422,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:25:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"d1.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:26:02 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":200375,"last_commented_at":null}
  • Small_special {"description":"photoaward","asset_updated_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54420,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:17:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"special.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76412,"last_commented_at":null}
  • Small_55 {"description":"photoaward","asset_updated_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54419,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:16:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"55.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:16:22 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":93980,"last_commented_at":null}
  • Small_4 {"description":"photoaward","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54418,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:14:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:14:32 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":190909,"last_commented_at":null}
  • Small_3 {"description":"photoaward","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54417,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:14:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"3.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:14:21 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":57363,"last_commented_at":null}
  • Small_2 {"description":"photoaward","asset_updated_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54416,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:14:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:14:11 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103583,"last_commented_at":null}
  • Small_1 {"description":"photoaward","asset_updated_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54415,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/18 09:13:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","modified_at":"2015/08/18 09:13:55 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":194039,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: