นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a {"created_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","asset_file_size":130665,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54145,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"photoaward","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","asset_file_name":"a.jpg","updated_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_un {"created_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","asset_file_size":21389,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54095,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"tvbox","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","asset_file_name":"un.jpg","updated_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_tv0001 {"created_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","asset_file_size":16243,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54094,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"tvbox","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","asset_file_name":"TV0001.jpg","updated_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_monittor1 {"created_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","asset_file_size":37764,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54093,"asset_content_type":"image/png","description":"tvbox","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","asset_file_name":"monittor1.png","updated_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_sony_vpcx_laptop_keyboard_key {"created_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","asset_file_size":59455,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54017,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f1-f12","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","asset_file_name":"sony_vpcx_laptop_keyboard_key.jpg","updated_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_onscreenfunc3 {"created_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","asset_file_size":29931,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54016,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f1-f12","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","asset_file_name":"onscreenfunc3.jpg","updated_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_f1-f12 {"created_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","asset_file_size":24899,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54012,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f1-f12","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","asset_file_name":"f1-f12.jpg","updated_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_boot {"created_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","asset_file_size":25905,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53969,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"boot","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","asset_file_name":"boot.jpg","updated_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
  • Small_mouse4 {"created_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","asset_file_size":60920,"commentable":true,"modified_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":53752,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"mouse","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","asset_file_name":"mouse4.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","media_folder_id":1566,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: