นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

Main > terdpong.k

No folder found
  • Small_a {"modified_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","id":54145,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 13:14:42 +0700","media_folder_id":1566,"description":"photoaward","created_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 13:14:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130665}
  • Small_un {"modified_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","id":54095,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"un.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 13:03:37 +0700","media_folder_id":1566,"description":"tvbox","created_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21389}
  • Small_tv0001 {"modified_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","id":54094,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TV0001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 13:03:28 +0700","media_folder_id":1566,"description":"tvbox","created_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16243}
  • Small_monittor1 {"modified_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","id":54093,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monittor1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 13:03:17 +0700","media_folder_id":1566,"description":"tvbox","created_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 13:03:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37764}
  • Small_sony_vpcx_laptop_keyboard_key {"modified_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","id":54017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sony_vpcx_laptop_keyboard_key.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/29 16:34:03 +0700","media_folder_id":1566,"description":"f1-f12","created_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","asset_updated_at":"2015/07/29 16:33:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59455}
  • Small_onscreenfunc3 {"modified_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","id":54016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onscreenfunc3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/29 16:30:51 +0700","media_folder_id":1566,"description":"f1-f12","created_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","asset_updated_at":"2015/07/29 16:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29931}
  • Small_f1-f12 {"modified_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","id":54012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f1-f12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/29 09:23:02 +0700","media_folder_id":1566,"description":"f1-f12","created_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","asset_updated_at":"2015/07/29 09:22:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24899}
  • Small_boot {"modified_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","id":53969,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"boot.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/28 09:17:42 +0700","media_folder_id":1566,"description":"boot","created_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","asset_updated_at":"2015/07/28 09:17:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25905}
  • Small_mouse4 {"modified_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","id":53752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mouse4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 14:32:56 +0700","media_folder_id":1566,"description":"mouse","created_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60920}
Thumbnail Size: