นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

Main > terdpong.k

No folder found
  • Small_mouse3 {"description":"mouse","asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53751,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 14:32:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mouse3.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:46 +0700","modified_at":"2015/07/13 14:32:46 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":55284,"last_commented_at":null}
  • Small_mouse2 {"description":"mouse","asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53750,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 14:32:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mouse2.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:35 +0700","modified_at":"2015/07/13 14:32:35 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":45127,"last_commented_at":null}
  • Small_mouse1 {"description":"mouse","asset_updated_at":"2015/07/13 14:32:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53749,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 14:32:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mouse1.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:32:27 +0700","modified_at":"2015/07/13 14:32:27 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":26955,"last_commented_at":null}
  • Small_gg-gl4 {"description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","asset_updated_at":"2015/07/13 14:17:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53748,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 14:17:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gg-gl4.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:17:11 +0700","modified_at":"2015/07/13 14:17:11 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":18019,"last_commented_at":null}
  • Small_gg-gl3 {"description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53747,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 14:16:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gg-gl3.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:58 +0700","modified_at":"2015/07/13 14:16:58 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48388,"last_commented_at":null}
  • Small_gg-gl2 {"description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53746,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 14:16:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gg-gl2.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:48 +0700","modified_at":"2015/07/13 14:16:48 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48422,"last_commented_at":null}
  • Small_gg-gl1 {"description":"\u0e22\u0e48\u0e2d url \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","asset_updated_at":"2015/07/13 14:16:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53745,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/13 14:16:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gg-gl1.jpg","updated_at":"2015/07/13 14:16:30 +0700","modified_at":"2015/07/13 14:16:30 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":43334,"last_commented_at":null}
  • Small_sure1 {"description":"\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e23\u0e4c1","asset_updated_at":"2015/06/25 16:04:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53451,"deleted_at":null,"created_at":"2015/06/25 16:04:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sure1.jpg","updated_at":"2015/06/25 16:04:15 +0700","modified_at":"2015/06/25 16:04:15 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":17093,"last_commented_at":null}
  • Small_zoomit-1 {"description":"ZoomIt","asset_updated_at":"2015/05/21 10:04:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52834,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/21 10:04:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ZoomIt-1.jpg","updated_at":"2015/05/21 10:04:35 +0700","modified_at":"2015/05/21 10:04:35 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":5218,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: