นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

Main > terdpong.k

No folder found
  • Small_ggtrends1 {"description":"google trends","asset_updated_at":"2015/05/12 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52682,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/12 14:29:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ggtrends1.jpg","updated_at":"2015/05/12 14:29:50 +0700","modified_at":"2015/05/12 14:29:50 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":107997,"last_commented_at":null}
  • Small_pdf-2 {"description":"\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e01 pdf2","asset_updated_at":"2015/05/07 15:23:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52590,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/07 15:23:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pdf-2.jpg","updated_at":"2015/05/07 15:24:00 +0700","modified_at":"2015/05/07 15:24:00 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":32280,"last_commented_at":null}
  • Small_pdf-1 {"description":"\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e01 pdf1","asset_updated_at":"2015/05/07 15:23:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52589,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/07 15:23:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pdf-1.jpg","updated_at":"2015/05/07 15:23:44 +0700","modified_at":"2015/05/07 15:23:44 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48001,"last_commented_at":null}
  • Small_check5 {"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/04/27 10:12:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52421,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/27 10:12:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"check5.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:12:47 +0700","modified_at":"2015/04/27 10:12:47 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":112624,"last_commented_at":null}
  • Small_check1 {"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/04/27 10:12:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52420,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/27 10:12:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"check1.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:12:27 +0700","modified_at":"2015/04/27 10:12:27 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":112857,"last_commented_at":null}
  • Small_check0 {"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2015/04/27 10:11:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52419,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/27 10:11:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"check0.jpg","updated_at":"2015/04/27 10:11:47 +0700","modified_at":"2015/04/27 10:11:47 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73309,"last_commented_at":null}
  • Small_window {"description":"hotkey","asset_updated_at":"2015/04/16 10:55:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52113,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/16 10:55:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"window.jpg","updated_at":"2015/04/16 10:55:25 +0700","modified_at":"2015/04/16 10:55:25 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":19726,"last_commented_at":null}
  • Small_new2 {"description":"t-rex2","asset_updated_at":"2015/04/16 10:41:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52112,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/16 10:41:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"new2.jpg","updated_at":"2015/04/16 10:41:48 +0700","modified_at":"2015/04/16 10:41:48 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":9568,"last_commented_at":null}
  • Small_new1 {"description":"t-rex1","asset_updated_at":"2015/04/16 10:41:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52111,"deleted_at":null,"created_at":"2015/04/16 10:41:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"new1.jpg","updated_at":"2015/04/16 10:41:25 +0700","modified_at":"2015/04/16 10:41:25 +0700","media_folder_id":1566,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":14238,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: