นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_12 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:48:09 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":58918,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51977,"created_at":"2015/04/08 09:48:04 +0700","asset_file_name":"12.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:48:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:48:04 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_11 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:47:48 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":78131,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51976,"created_at":"2015/04/08 09:47:46 +0700","asset_file_name":"11.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:47:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:46 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_10 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:47:33 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":53432,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51975,"created_at":"2015/04/08 09:47:28 +0700","asset_file_name":"10.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:28 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_9 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:47:17 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":49477,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51974,"created_at":"2015/04/08 09:47:12 +0700","asset_file_name":"9.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:47:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:12 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_8 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:46:51 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":53162,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51973,"created_at":"2015/04/08 09:46:49 +0700","asset_file_name":"8.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:46:49 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_6-7 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:46:09 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":51853,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51972,"created_at":"2015/04/08 09:46:06 +0700","asset_file_name":"6-7.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:46:06 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_5 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:45:28 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":47821,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51970,"created_at":"2015/04/08 09:45:25 +0700","asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:45:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:45:25 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_3-4 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:44:57 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":55050,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51969,"created_at":"2015/04/08 09:44:52 +0700","asset_file_name":"3-4.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:44:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:44:52 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 09:44:37 +0700","media_folder_id":1566,"deleted_at":null,"asset_file_size":82585,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51968,"created_at":"2015/04/08 09:44:33 +0700","asset_file_name":"1-2.jpg","updated_at":"2015/04/08 09:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 09:44:33 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: