นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > terdpong.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:48:04 +0700","asset_file_name":"12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58918,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:48:04 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:48:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:48:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:46 +0700","asset_file_name":"11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51976,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78131,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:47:46 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:47:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:47:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:28 +0700","asset_file_name":"10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53432,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:47:28 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:47:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:47:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:47:12 +0700","asset_file_name":"9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49477,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:47:12 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:47:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:47:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:46:49 +0700","asset_file_name":"8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53162,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:46:49 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:46:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:46:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6-7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:46:06 +0700","asset_file_name":"6-7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51972,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51853,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:46:06 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:46:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:46:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:45:25 +0700","asset_file_name":"5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47821,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:45:25 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:45:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:45:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3-4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:44:52 +0700","asset_file_name":"3-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55050,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:44:52 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:44:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:44:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 facebook","asset_updated_at":"2015/04/08 09:44:33 +0700","asset_file_name":"1-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82585,"media_folder_id":1566,"created_at":"2015/04/08 09:44:33 +0700","modified_at":"2015/04/08 09:44:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 09:44:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: