นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

noo neen
Ico64
ธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร
นักวิชาการอุดมศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > thanyaporn.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2012/12/27 21:14:10 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64943,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/27 21:14:10 +0700","modified_at":"2012/12/27 22:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/27 22:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c4","asset_updated_at":"2012/12/17 20:20:57 +0700","asset_file_name":"7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37250,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63575,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/17 20:20:57 +0700","modified_at":"2012/12/17 21:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 21:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c3","asset_updated_at":"2012/12/17 20:19:19 +0700","asset_file_name":"6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63954,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/17 20:19:19 +0700","modified_at":"2012/12/17 21:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 21:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c2","asset_updated_at":"2012/12/17 20:18:29 +0700","asset_file_name":"5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37247,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59884,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/17 20:18:30 +0700","modified_at":"2012/12/17 21:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 21:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c1","asset_updated_at":"2012/12/17 20:17:36 +0700","asset_file_name":"4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37246,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62466,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/17 20:17:36 +0700","modified_at":"2012/12/17 21:01:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 21:01:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2012/12/17 20:01:50 +0700","asset_file_name":"3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58243,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/17 20:01:50 +0700","modified_at":"2012/12/17 20:01:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 20:01:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2012/12/17 20:00:20 +0700","asset_file_name":"2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37242,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58206,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/17 20:00:20 +0700","modified_at":"2012/12/17 20:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 20:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2012/12/17 19:58:35 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37241,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58731,"media_folder_id":1490,"created_at":"2012/12/17 19:58:35 +0700","modified_at":"2012/12/17 20:01:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 20:01:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: