นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตน์
Ico64
ธัญญรัตน์ สุวรรณโณ

ภาควิชาพืชศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > thanyarat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_park-wanachai1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/09 10:47:36 +0700","media_folder_id":751,"deleted_at":null,"asset_file_size":376489,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58986,"created_at":"2016/08/09 10:47:33 +0700","asset_file_name":"Park-Wanachai1.JPG","updated_at":"2016/08/09 10:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/09 10:47:33 +0700","description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_park-wanachai {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/09 10:46:24 +0700","media_folder_id":751,"deleted_at":null,"asset_file_size":234169,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58985,"created_at":"2016/08/09 10:46:19 +0700","asset_file_name":"Park-Wanachai.JPG","updated_at":"2016/08/09 10:46:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/09 10:46:19 +0700","description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_wanachai {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/09 10:45:57 +0700","media_folder_id":751,"deleted_at":null,"asset_file_size":163717,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58984,"created_at":"2016/08/09 10:45:54 +0700","asset_file_name":"Wanachai.JPG","updated_at":"2016/08/09 10:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/09 10:45:54 +0700","description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_park {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/09 10:45:31 +0700","media_folder_id":751,"deleted_at":null,"asset_file_size":174286,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58983,"created_at":"2016/08/09 10:45:30 +0700","asset_file_name":"Park.JPG","updated_at":"2016/08/09 10:45:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/09 10:45:29 +0700","description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 2559","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_page2 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:50 +0700","media_folder_id":751,"deleted_at":null,"asset_file_size":29898,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27658,"created_at":"2011/03/16 08:37:01 +0700","asset_file_name":"page2.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:09 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: