นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > urai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_thailand {"modified_at":"2016/12/27 22:58:22 +0700","id":59945,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/27 22:58:22 +0700","media_folder_id":630,"description":"thailand4.0","created_at":"2016/12/27 22:58:17 +0700","asset_updated_at":"2016/12/27 22:58:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12312}
  • Small_thailand3 {"modified_at":"2016/12/27 22:22:42 +0700","id":59944,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/27 22:22:42 +0700","media_folder_id":630,"description":"thailand4.0","created_at":"2016/12/27 22:22:39 +0700","asset_updated_at":"2016/12/27 22:22:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61795}
  • Small_thailand1 {"modified_at":"2016/12/27 22:01:21 +0700","id":59943,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thailand1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/27 22:01:21 +0700","media_folder_id":630,"description":"thailand4.0","created_at":"2016/12/27 22:01:17 +0700","asset_updated_at":"2016/12/27 22:01:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62576}
  • Small_h5 {"modified_at":"2015/06/01 10:59:05 +0700","id":53013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:59:05 +0700","media_folder_id":630,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2015/06/01 10:59:01 +0700","asset_updated_at":"2015/06/01 10:59:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80356}
  • Small_h4 {"modified_at":"2015/06/01 10:58:18 +0700","id":53012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:58:18 +0700","media_folder_id":630,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2015/06/01 10:58:12 +0700","asset_updated_at":"2015/06/01 10:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57163}
  • Small_h3 {"modified_at":"2015/06/01 10:57:16 +0700","id":53011,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:57:16 +0700","media_folder_id":630,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2015/06/01 10:57:13 +0700","asset_updated_at":"2015/06/01 10:57:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34266}
  • Small_h2 {"modified_at":"2015/06/01 10:56:25 +0700","id":53010,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:56:25 +0700","media_folder_id":630,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2015/06/01 10:56:21 +0700","asset_updated_at":"2015/06/01 10:56:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75469}
  • Small_h1 {"modified_at":"2015/06/01 10:55:37 +0700","id":53009,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:55:37 +0700","media_folder_id":630,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","created_at":"2015/06/01 10:55:32 +0700","asset_updated_at":"2015/06/01 10:55:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75385}
  • Small_happy38 {"modified_at":"2015/02/14 15:02:28 +0700","id":51155,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"happy38.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/14 15:02:28 +0700","media_folder_id":630,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2015/02/14 15:02:26 +0700","asset_updated_at":"2015/02/14 15:02:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53974}
ขนาดย่อ: