นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > urai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_thailand {"member_only_commentable":false,"description":"thailand4.0","asset_updated_at":"2016/12/27 22:58:17 +0700","asset_file_name":"thailand.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":59945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12312,"media_folder_id":630,"created_at":"2016/12/27 22:58:17 +0700","modified_at":"2016/12/27 22:58:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/27 22:58:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_thailand3 {"member_only_commentable":false,"description":"thailand4.0","asset_updated_at":"2016/12/27 22:22:38 +0700","asset_file_name":"thailand3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61795,"media_folder_id":630,"created_at":"2016/12/27 22:22:39 +0700","modified_at":"2016/12/27 22:22:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/27 22:22:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_thailand1 {"member_only_commentable":false,"description":"thailand4.0","asset_updated_at":"2016/12/27 22:01:17 +0700","asset_file_name":"thailand1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62576,"media_folder_id":630,"created_at":"2016/12/27 22:01:17 +0700","modified_at":"2016/12/27 22:01:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/27 22:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_h5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2015/06/01 10:59:01 +0700","asset_file_name":"h5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53013,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80356,"media_folder_id":630,"created_at":"2015/06/01 10:59:01 +0700","modified_at":"2015/06/01 10:59:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:59:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_h4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2015/06/01 10:58:12 +0700","asset_file_name":"h4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53012,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57163,"media_folder_id":630,"created_at":"2015/06/01 10:58:12 +0700","modified_at":"2015/06/01 10:58:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:58:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_h3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2015/06/01 10:57:13 +0700","asset_file_name":"h3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34266,"media_folder_id":630,"created_at":"2015/06/01 10:57:13 +0700","modified_at":"2015/06/01 10:57:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:57:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_h2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2015/06/01 10:56:21 +0700","asset_file_name":"h2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75469,"media_folder_id":630,"created_at":"2015/06/01 10:56:21 +0700","modified_at":"2015/06/01 10:56:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:56:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_h1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2015/06/01 10:55:32 +0700","asset_file_name":"h1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53009,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75385,"media_folder_id":630,"created_at":"2015/06/01 10:55:32 +0700","modified_at":"2015/06/01 10:55:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/01 10:55:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_happy38 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2015/02/14 15:02:26 +0700","asset_file_name":"happy38.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53974,"media_folder_id":630,"created_at":"2015/02/14 15:02:26 +0700","modified_at":"2015/02/14 15:02:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/14 15:02:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: