นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > uraiwan.pat

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_3_38168_2424_12912_07123034[1] {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3_38168_2424_12912_07123034[1].jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19","created_at":"2007/12/03 20:47:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","id":1179,"asset_file_size":60607}
  • Small_e&a[1] {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"E\u0026A[1].jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u003C/font\u003E","created_at":"2007/12/03 20:36:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","id":1178,"asset_file_size":13707}
  • Small_10718_07102311071255[1] {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10718_07102311071255[1].jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 Latin American\u0026nbsp; \u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e01\u0e47\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e0b\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e35\u0e48\u0026nbsp; \u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e23\u0e35\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30 08-9870-3175\u0026nbsp; \u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e19\u0e30\u0026nbsp; \u0e08\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0026nbsp; \u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e30\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e21\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30\u003C/font\u003E","created_at":"2007/12/03 18:51:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","id":1177,"asset_file_size":12554}
  • Small_crossle1[1] {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"crossle1[1].gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#99cc00\"\u003E\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp; \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e30\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e43\u0e04\u0e23\u0e14\u0e39\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0026nbsp; \u0e01\u0e47\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e30\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/03 14:35:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","id":1169,"asset_file_size":12707}
  • Small_s6003170 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S6003170.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cfont color=\"#33cccc\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e08\u0e1a\u0e41\u0e21\u0e48\u0e01\u0e47\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e19\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u0026nbsp; \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0026nbsp; \u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e01\u0e47\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u0e19\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u003C/font\u003E","created_at":"2007/12/03 11:47:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:41:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:41:38 +0700","id":1144,"asset_file_size":3141851}
  • Small_s6003160 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S6003160.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e41\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0026nbsp; \u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e40\u0e01\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e37\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e41\u0e21\u0e48\u0026nbsp; \u0e01\u0e47\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0026nbsp; \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e25\u0e30\u0e04\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0026nbsp; \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0026nbsp; \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0026nbsp; \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e04\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0026nbsp; \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e19\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/03 11:44:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:41:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:41:33 +0700","id":1143,"asset_file_size":2899828}
  • Small_s6003146 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S6003146.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e1e\u0026nbsp; \u0e08\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0026nbsp; \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/03 11:37:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:41:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:41:29 +0700","id":1142,"asset_file_size":2794422}
  • Small_doting[1] {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Doting[1].jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#cc99ff\"\u003E\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0026nbsp; \u0e23\u0e35\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e30\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e02\u0e2d\u0e42\u0e17\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u003C/font\u003E \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e32\u0e30\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/29 15:01:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","id":958,"asset_file_size":198723}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e3450.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":169,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e41\u0e14\u0e48\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e25\u0e37\u0e21\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e21\u0e49\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e48\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0026nbsp; \u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e23\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/29 14:46:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","id":957,"asset_file_size":229376}
ขนาดย่อ: