นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_080461xrd1 {"modified_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","id":62245,"asset_file_size":131285,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","comment_counter":0,"description":"XRD\u0026XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","asset_updated_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","asset_file_name":"080461XRD1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080461xrd {"modified_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","id":62244,"asset_file_size":100462,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","comment_counter":0,"description":"XRD\u0026XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","asset_updated_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","asset_file_name":"080461XRD.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190361gcms2 {"modified_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","id":62191,"asset_file_size":84664,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","comment_counter":0,"description":"GCMS \"LEAK\"","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","asset_file_name":"190361gcms2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190361gcms1 {"modified_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","id":62190,"asset_file_size":47840,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","comment_counter":0,"description":"GCMS \"LEAK\"","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","asset_file_name":"190361gcms1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110361amino2 {"modified_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","id":62158,"asset_file_size":96668,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","comment_counter":0,"description":"amino","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","asset_updated_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","asset_file_name":"110361amino2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110361amino1 {"modified_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","id":62157,"asset_file_size":85614,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","comment_counter":0,"description":"amino","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","asset_file_name":"110361amino1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110361amino {"modified_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","id":62156,"asset_file_size":61390,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","comment_counter":0,"description":"amino","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","asset_file_name":"110361amino.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220161pump3 {"modified_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","id":62037,"asset_file_size":242533,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","comment_counter":0,"description":"pump","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","asset_file_name":"220161pump3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220161pump2 {"modified_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","id":62036,"asset_file_size":250682,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","comment_counter":0,"description":"pump","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","asset_file_name":"220161pump2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220161pump1 {"modified_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","id":62035,"asset_file_size":237352,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","comment_counter":0,"description":"pump","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","asset_updated_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","asset_file_name":"220161pump1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_210161regu4 {"modified_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","id":62034,"asset_file_size":94041,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","comment_counter":0,"description":"regulator","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","asset_file_name":"210161regu4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_210161regu3 {"modified_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","id":62033,"asset_file_size":68701,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","comment_counter":0,"description":"regulator","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","asset_file_name":"210161regu3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_210161regu2 {"modified_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","id":62032,"asset_file_size":133047,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","comment_counter":0,"description":"regulator","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","asset_file_name":"210161regu2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_210161regu1 {"modified_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","id":62031,"asset_file_size":263363,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","comment_counter":0,"description":"regulator","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","asset_file_name":"210161regu1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle7 {"modified_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","id":62011,"asset_file_size":58844,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","asset_file_name":"needle7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle6 {"modified_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","id":62010,"asset_file_size":53002,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","asset_file_name":"needle6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle5 {"modified_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","id":62009,"asset_file_size":55880,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","asset_file_name":"needle5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle4 {"modified_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","id":62008,"asset_file_size":45072,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","asset_file_name":"needle4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle3 {"modified_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","id":62007,"asset_file_size":47892,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","asset_file_name":"needle3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle2 {"modified_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","id":62006,"asset_file_size":44189,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","asset_file_name":"needle2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle8 {"modified_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","id":62005,"asset_file_size":56124,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","comment_counter":0,"description":" lc triple quad","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","asset_file_name":"needle8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_source {"modified_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","id":62004,"asset_file_size":35890,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","asset_file_name":"source.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_wi {"modified_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","id":62003,"asset_file_size":49220,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","asset_file_name":"WI.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_needle1 {"modified_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","id":62002,"asset_file_size":41653,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","comment_counter":0,"description":"nabulizer","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","asset_file_name":"needle1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260dark5 {"modified_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","id":61958,"asset_file_size":141633,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","asset_file_name":"171260dark5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260dark4 {"modified_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","id":61957,"asset_file_size":317726,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","asset_file_name":"171260dark4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260dark3 {"modified_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","id":61956,"asset_file_size":296923,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","asset_file_name":"171260dark3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260dark2 {"modified_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","id":61955,"asset_file_size":207854,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","asset_file_name":"171260dark2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260dark1 {"modified_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","id":61954,"asset_file_size":222365,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","asset_file_name":"171260dark1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260pharo6 {"modified_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","id":61953,"asset_file_size":165428,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","asset_file_name":"171260pharo6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260pharo5 {"modified_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","id":61952,"asset_file_size":173211,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 16:20:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:39 +0700","asset_file_name":"171260pharo5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260pharo4 {"modified_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","id":61951,"asset_file_size":160434,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","asset_file_name":"171260pharo4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260pharo3 {"modified_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","id":61950,"asset_file_size":161250,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","asset_file_name":"171260pharo3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260pharo2 {"modified_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","id":61949,"asset_file_size":166582,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","asset_file_name":"171260pharo2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171260pharo1 {"modified_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","id":61948,"asset_file_size":184826,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","asset_file_name":"171260pharo1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_051260sigga13 {"modified_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","id":61947,"asset_file_size":230422,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","asset_file_name":"051260sigga13.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: