นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_080461xrd1 {"commentable":true,"modified_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":131285,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62245,"created_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","asset_file_name":"080461XRD1.jpg","updated_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","description":"XRD\u0026XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080461xrd {"commentable":true,"modified_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":100462,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62244,"created_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","asset_file_name":"080461XRD.jpg","updated_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","description":"XRD\u0026XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_190361gcms2 {"commentable":true,"modified_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":84664,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62191,"created_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","asset_file_name":"190361gcms2.jpg","updated_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","description":"GCMS \"LEAK\"","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_190361gcms1 {"commentable":true,"modified_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":47840,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62190,"created_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","asset_file_name":"190361gcms1.jpg","updated_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","description":"GCMS \"LEAK\"","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110361amino2 {"commentable":true,"modified_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":96668,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62158,"created_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","asset_file_name":"110361amino2.jpg","updated_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","description":"amino","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110361amino1 {"commentable":true,"modified_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":85614,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62157,"created_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","asset_file_name":"110361amino1.jpg","updated_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","description":"amino","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110361amino {"commentable":true,"modified_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":61390,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62156,"created_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","asset_file_name":"110361amino.jpg","updated_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","description":"amino","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_220161pump3 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":242533,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62037,"created_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","asset_file_name":"220161pump3.JPG","updated_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","description":"pump","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_220161pump2 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":250682,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62036,"created_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","asset_file_name":"220161pump2.JPG","updated_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","description":"pump","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_220161pump1 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":237352,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62035,"created_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","asset_file_name":"220161pump1.JPG","updated_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","description":"pump","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_210161regu4 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":94041,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62034,"created_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","asset_file_name":"210161regu4.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","description":"regulator","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_210161regu3 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":68701,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62033,"created_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","asset_file_name":"210161regu3.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","description":"regulator","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_210161regu2 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":133047,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62032,"created_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","asset_file_name":"210161regu2.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","description":"regulator","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_210161regu1 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":263363,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62031,"created_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","asset_file_name":"210161regu1.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","description":"regulator","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle7 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":58844,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62011,"created_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","asset_file_name":"needle7.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle6 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":53002,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62010,"created_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","asset_file_name":"needle6.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle5 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":55880,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62009,"created_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","asset_file_name":"needle5.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle4 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":45072,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62008,"created_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","asset_file_name":"needle4.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle3 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":47892,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62007,"created_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","asset_file_name":"needle3.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle2 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":44189,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62006,"created_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","asset_file_name":"needle2.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle8 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":56124,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62005,"created_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","asset_file_name":"needle8.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","description":" lc triple quad","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_source {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":35890,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62004,"created_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","asset_file_name":"source.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_wi {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":49220,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62003,"created_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","asset_file_name":"WI.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_needle1 {"commentable":true,"modified_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":41653,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":62002,"created_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","asset_file_name":"needle1.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","description":"nabulizer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260dark5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":141633,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61958,"created_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","asset_file_name":"171260dark5.JPG","updated_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260dark4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":317726,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61957,"created_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","asset_file_name":"171260dark4.JPG","updated_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260dark3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":296923,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61956,"created_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","asset_file_name":"171260dark3.JPG","updated_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260dark2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207854,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61955,"created_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","asset_file_name":"171260dark2.JPG","updated_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260dark1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":222365,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61954,"created_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","asset_file_name":"171260dark1.JPG","updated_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260pharo6 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":165428,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61953,"created_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","asset_file_name":"171260pharo6.JPG","updated_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260pharo5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":173211,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61952,"created_at":"2017/12/17 16:20:40 +0700","asset_file_name":"171260pharo5.JPG","updated_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:39 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260pharo4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":160434,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61951,"created_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","asset_file_name":"171260pharo4.JPG","updated_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260pharo3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":161250,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61950,"created_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","asset_file_name":"171260pharo3.JPG","updated_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260pharo2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":166582,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61949,"created_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","asset_file_name":"171260pharo2.JPG","updated_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171260pharo1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":184826,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61948,"created_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","asset_file_name":"171260pharo1.JPG","updated_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_051260sigga13 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":230422,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61947,"created_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","asset_file_name":"051260sigga13.JPG","updated_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: