นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_080461xrd1 {"media_folder_id":220,"description":"XRD\u0026XRF","asset_updated_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","comment_counter":1,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/10/16 16:31:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","last_commented_at":"2021/10/16 16:31:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"080461XRD1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":131285,"visibility":2,"id":62245}
  • Small_080461xrd {"media_folder_id":220,"description":"XRD\u0026XRF","asset_updated_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"080461XRD.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":100462,"visibility":2,"id":62244}
  • Small_190361gcms2 {"media_folder_id":220,"description":"GCMS \"LEAK\"","asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"190361gcms2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":84664,"visibility":2,"id":62191}
  • Small_190361gcms1 {"media_folder_id":220,"description":"GCMS \"LEAK\"","asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"190361gcms1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47840,"visibility":2,"id":62190}
  • Small_110361amino2 {"media_folder_id":220,"description":"amino","asset_updated_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"110361amino2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":96668,"visibility":2,"id":62158}
  • Small_110361amino1 {"media_folder_id":220,"description":"amino","asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"110361amino1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":85614,"visibility":2,"id":62157}
  • Small_110361amino {"media_folder_id":220,"description":"amino","asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"110361amino.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":61390,"visibility":2,"id":62156}
  • Small_220161pump3 {"media_folder_id":220,"description":"pump","asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220161pump3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":242533,"visibility":2,"id":62037}
  • Small_220161pump2 {"media_folder_id":220,"description":"pump","asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220161pump2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":250682,"visibility":2,"id":62036}
ขนาดย่อ: