นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_080461xrd1 {"modified_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","id":62245,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"080461XRD1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","media_folder_id":220,"description":"XRD\u0026XRF","created_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","asset_updated_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131285}
 • Tiny_080461xrd {"modified_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","id":62244,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"080461XRD.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","media_folder_id":220,"description":"XRD\u0026XRF","created_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","asset_updated_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":100462}
 • Tiny_190361gcms2 {"modified_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","id":62191,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"190361gcms2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","media_folder_id":220,"description":"GCMS \"LEAK\"","created_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84664}
 • Tiny_190361gcms1 {"modified_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","id":62190,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"190361gcms1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"GCMS \"LEAK\"","created_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47840}
 • Tiny_110361amino2 {"modified_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","id":62158,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"110361amino2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"amino","created_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","asset_updated_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96668}
 • Tiny_110361amino1 {"modified_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","id":62157,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"110361amino1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","media_folder_id":220,"description":"amino","created_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85614}
 • Tiny_110361amino {"modified_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","id":62156,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"110361amino.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","media_folder_id":220,"description":"amino","created_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61390}
 • Tiny_220161pump3 {"modified_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","id":62037,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"220161pump3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","media_folder_id":220,"description":"pump","created_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242533}
 • Tiny_220161pump2 {"modified_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","id":62036,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"220161pump2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","media_folder_id":220,"description":"pump","created_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":250682}
 • Tiny_220161pump1 {"modified_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","id":62035,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"220161pump1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","media_folder_id":220,"description":"pump","created_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","asset_updated_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":237352}
 • Tiny_210161regu4 {"modified_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","id":62034,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"210161regu4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","media_folder_id":220,"description":"regulator","created_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94041}
 • Tiny_210161regu3 {"modified_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","id":62033,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"210161regu3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"regulator","created_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68701}
 • Tiny_210161regu2 {"modified_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","id":62032,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"210161regu2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","media_folder_id":220,"description":"regulator","created_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133047}
 • Tiny_210161regu1 {"modified_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","id":62031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"210161regu1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"regulator","created_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":263363}
 • Tiny_needle7 {"modified_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","id":62011,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58844}
 • Tiny_needle6 {"modified_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","id":62010,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53002}
 • Tiny_needle5 {"modified_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","id":62009,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55880}
 • Tiny_needle4 {"modified_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","id":62008,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45072}
 • Tiny_needle3 {"modified_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","id":62007,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47892}
 • Tiny_needle2 {"modified_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","id":62006,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44189}
 • Tiny_needle8 {"modified_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","id":62005,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","media_folder_id":220,"description":" lc triple quad","created_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56124}
 • Tiny_source {"modified_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","id":62004,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"source.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35890}
 • Tiny_wi {"modified_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","id":62003,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WI.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49220}
 • Tiny_needle1 {"modified_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","id":62002,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"needle1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","media_folder_id":220,"description":"nabulizer","created_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41653}
 • Tiny_171260dark5 {"modified_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","id":61958,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"171260dark5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","created_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141633}
ขนาดย่อ: