นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_read1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2017/07/18 09:52:19 +0700","asset_file_name":"read1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127444,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/07/18 09:52:19 +0700","modified_at":"2017/07/18 09:52:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/18 09:52:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020760doi6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/02 19:32:13 +0700","asset_file_name":"020760Doi6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61293,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":259639,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/07/02 19:32:13 +0700","modified_at":"2017/07/02 19:32:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/02 19:32:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020760doi5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e21.\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/02 19:31:36 +0700","asset_file_name":"020760Doi5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61292,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230051,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/07/02 19:31:36 +0700","modified_at":"2017/07/02 19:31:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/02 19:31:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020760doi4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e21\u0e04\u0e04\u0e32\u0e40\u0e14\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/02 19:30:52 +0700","asset_file_name":"020760Doi4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61291,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":321050,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/07/02 19:30:52 +0700","modified_at":"2017/07/02 19:30:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/02 19:30:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020760doi3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e22\u0e48\u0e32 \u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/02 19:29:02 +0700","asset_file_name":"020760Doi3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":277895,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/07/02 19:29:03 +0700","modified_at":"2017/07/02 19:29:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/02 19:29:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020760doi2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2017/07/02 19:28:23 +0700","asset_file_name":"020760Doi2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":271285,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/07/02 19:28:23 +0700","modified_at":"2017/07/02 19:28:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/02 19:28:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020760doi1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2017/07/02 19:28:00 +0700","asset_file_name":"020760Doi1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61288,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":282169,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/07/02 19:28:00 +0700","modified_at":"2017/07/02 19:28:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/02 19:28:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_250660mfu4 {"member_only_commentable":false,"description":"MFU","asset_updated_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","asset_file_name":"250660mfu4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230794,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","modified_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_250660mfu3 {"member_only_commentable":false,"description":"MFU","asset_updated_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","asset_file_name":"250660mfu3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250431,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","modified_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: