นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_read1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/18 09:52:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":127444,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":61385,"created_at":"2017/07/18 09:52:19 +0700","asset_file_name":"read1.png","updated_at":"2017/07/18 09:52:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/18 09:52:19 +0700","description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_020760doi6 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:32:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":259639,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61293,"created_at":"2017/07/02 19:32:13 +0700","asset_file_name":"020760Doi6.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:32:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:32:13 +0700","description":"\u0e1a\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_020760doi5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:31:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":230051,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61292,"created_at":"2017/07/02 19:31:36 +0700","asset_file_name":"020760Doi5.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:31:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:31:36 +0700","description":"\u0e01\u0e21.\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_020760doi4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:30:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":321050,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61291,"created_at":"2017/07/02 19:30:52 +0700","asset_file_name":"020760Doi4.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:30:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:30:52 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e04\u0e04\u0e32\u0e40\u0e14\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_020760doi3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:29:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":277895,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61290,"created_at":"2017/07/02 19:29:03 +0700","asset_file_name":"020760Doi3.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:29:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:29:02 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e22\u0e48\u0e32 \u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_020760doi2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:28:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":271285,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61289,"created_at":"2017/07/02 19:28:23 +0700","asset_file_name":"020760Doi2.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:28:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:28:23 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_020760doi1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:28:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":282169,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61288,"created_at":"2017/07/02 19:28:00 +0700","asset_file_name":"020760Doi1.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:28:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:28:00 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_250660mfu4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":230794,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61281,"created_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","asset_file_name":"250660mfu4.JPG","updated_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","description":"MFU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_250660mfu3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":250431,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61280,"created_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","asset_file_name":"250660mfu3.JPG","updated_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","description":"MFU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: