นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_021059mainboardjpg {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/10/02 10:43:16 +0700","updated_at":"2016/10/02 10:43:22 +0700","created_at":"2016/10/02 10:43:16 +0700","asset_file_name":"021059mainboardJPG.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59430,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Main Board","modified_at":"2016/10/02 10:43:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":319475,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_021059heatblock {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/10/02 10:42:15 +0700","updated_at":"2016/10/02 10:42:19 +0700","created_at":"2016/10/02 10:42:15 +0700","asset_file_name":"021059HeatBlock.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59429,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Heat Block","modified_at":"2016/10/02 10:42:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":220728,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_021059cercuit {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/10/02 10:41:45 +0700","updated_at":"2016/10/02 10:41:52 +0700","created_at":"2016/10/02 10:41:45 +0700","asset_file_name":"021059cercuit.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59428,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" cercuit ","modified_at":"2016/10/02 10:41:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":192468,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab16 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/28 10:16:07 +0700","updated_at":"2016/09/28 10:16:09 +0700","created_at":"2016/09/28 10:16:07 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59402,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GC New Model","modified_at":"2016/09/28 10:16:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":220437,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab15 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/28 10:15:42 +0700","updated_at":"2016/09/28 10:15:47 +0700","created_at":"2016/09/28 10:15:42 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59401,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GC New Model","modified_at":"2016/09/28 10:15:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":234311,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/26 09:42:30 +0700","updated_at":"2016/09/26 09:42:34 +0700","created_at":"2016/09/26 09:42:30 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59377,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 KjelDigester \u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 lab \u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","modified_at":"2016/09/26 09:42:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":211101,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 21:10:25 +0700","updated_at":"2016/09/25 21:10:31 +0700","created_at":"2016/09/25 21:10:25 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59339,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27","modified_at":"2016/09/25 21:10:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":228550,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 21:09:33 +0700","updated_at":"2016/09/25 21:09:39 +0700","created_at":"2016/09/25 21:09:33 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59338,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35 \u0e08\u0e33\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e44\u0e27\u0e44\u0e1f","modified_at":"2016/09/25 21:09:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":189187,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 21:08:58 +0700","updated_at":"2016/09/25 21:09:02 +0700","created_at":"2016/09/25 21:08:58 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59337,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35 \u0e08\u0e33\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e01\u0e23\u0e14 \u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e22","modified_at":"2016/09/25 21:09:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":184885,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 21:08:03 +0700","updated_at":"2016/09/25 21:08:08 +0700","created_at":"2016/09/25 21:08:03 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59336,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2016/09/25 21:08:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":229911,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 21:06:53 +0700","updated_at":"2016/09/25 21:06:56 +0700","created_at":"2016/09/25 21:06:53 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59335,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","modified_at":"2016/09/25 21:06:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":186183,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959thailandlab1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 21:05:33 +0700","updated_at":"2016/09/25 21:05:39 +0700","created_at":"2016/09/25 21:05:33 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59334,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19 Thailand Lab","modified_at":"2016/09/25 21:05:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":230418,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959mahidol4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 19:32:27 +0700","updated_at":"2016/09/25 19:32:32 +0700","created_at":"2016/09/25 19:32:27 +0700","asset_file_name":"250959mahidol4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59333,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","modified_at":"2016/09/25 19:32:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":157796,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959mahidol3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 19:31:57 +0700","updated_at":"2016/09/25 19:32:00 +0700","created_at":"2016/09/25 19:31:57 +0700","asset_file_name":"250959mahidol3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59332,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","modified_at":"2016/09/25 19:32:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":264259,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959mahidol2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 19:30:58 +0700","updated_at":"2016/09/25 19:31:03 +0700","created_at":"2016/09/25 19:30:58 +0700","asset_file_name":"250959mahidol2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59331,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","modified_at":"2016/09/25 19:31:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":218594,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_250959mahidol1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/25 19:30:05 +0700","updated_at":"2016/09/25 19:30:10 +0700","created_at":"2016/09/25 19:30:05 +0700","asset_file_name":"250959mahidol1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59330,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","modified_at":"2016/09/25 19:30:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":179814,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200959kachin3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/20 21:50:21 +0700","updated_at":"2016/09/20 21:50:24 +0700","created_at":"2016/09/20 21:50:21 +0700","asset_file_name":"200959kachin3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59306,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22","modified_at":"2016/09/20 21:50:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":303176,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200959kachin2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/20 21:49:58 +0700","updated_at":"2016/09/20 21:50:02 +0700","created_at":"2016/09/20 21:49:58 +0700","asset_file_name":"200959kachin2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59305,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22","modified_at":"2016/09/20 21:50:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":285007,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200959kachin1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/20 21:49:33 +0700","updated_at":"2016/09/20 21:49:40 +0700","created_at":"2016/09/20 21:49:33 +0700","asset_file_name":"200959kachin1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59304,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22","modified_at":"2016/09/20 21:49:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":240254,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200959uvspectro3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/20 15:21:06 +0700","updated_at":"2016/09/20 15:21:13 +0700","created_at":"2016/09/20 15:21:06 +0700","asset_file_name":"200959uvspectro3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59303,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"UV Spectro","modified_at":"2016/09/20 15:21:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":216244,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200959uvspectro2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/20 15:20:43 +0700","updated_at":"2016/09/20 15:20:46 +0700","created_at":"2016/09/20 15:20:43 +0700","asset_file_name":"200959uvspectro2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59302,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"UV Spectro","modified_at":"2016/09/20 15:20:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":254198,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200959uvspectro1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/20 15:20:12 +0700","updated_at":"2016/09/20 15:20:19 +0700","created_at":"2016/09/20 15:20:13 +0700","asset_file_name":"200959uvspectro1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59301,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"UV Spectro","modified_at":"2016/09/20 15:20:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":211565,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959bankok6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 19:02:57 +0700","updated_at":"2016/09/17 19:02:59 +0700","created_at":"2016/09/17 19:02:57 +0700","asset_file_name":"170959bankok6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59297,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","modified_at":"2016/09/17 19:02:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":228457,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959bankok5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 19:02:07 +0700","updated_at":"2016/09/17 19:02:12 +0700","created_at":"2016/09/17 19:02:07 +0700","asset_file_name":"170959bankok5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59296,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","modified_at":"2016/09/17 19:02:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":242332,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959bankok4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 19:01:37 +0700","updated_at":"2016/09/17 19:01:39 +0700","created_at":"2016/09/17 19:01:37 +0700","asset_file_name":"170959bankok4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59295,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","modified_at":"2016/09/17 19:01:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":226995,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959bankok3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:59:57 +0700","updated_at":"2016/09/17 19:00:03 +0700","created_at":"2016/09/17 18:59:57 +0700","asset_file_name":"170959bankok3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59294,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e15","modified_at":"2016/09/17 19:00:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":192653,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959bankok2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:58:30 +0700","updated_at":"2016/09/17 18:58:36 +0700","created_at":"2016/09/17 18:58:30 +0700","asset_file_name":"170959bankok2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59293,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","modified_at":"2016/09/17 18:58:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":234735,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959bankok1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:58:08 +0700","updated_at":"2016/09/17 18:58:14 +0700","created_at":"2016/09/17 18:58:09 +0700","asset_file_name":"170959bankok1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59292,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","modified_at":"2016/09/17 18:58:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":239713,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_70959desk4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:55:27 +0700","updated_at":"2016/09/17 18:55:31 +0700","created_at":"2016/09/17 18:15:42 +0700","asset_file_name":"70959desk4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59291,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","modified_at":"2016/09/17 18:55:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":182303,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_70959desk2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:15:21 +0700","updated_at":"2016/09/17 18:15:26 +0700","created_at":"2016/09/17 18:15:21 +0700","asset_file_name":"70959desk2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59290,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","modified_at":"2016/09/17 18:15:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":195181,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_70959desk1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:14:54 +0700","updated_at":"2016/09/17 18:14:59 +0700","created_at":"2016/09/17 18:14:54 +0700","asset_file_name":"70959desk1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59289,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","modified_at":"2016/09/17 18:14:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":269407,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959physical3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 05:48:57 +0700","updated_at":"2016/09/17 05:49:03 +0700","created_at":"2016/09/17 05:48:57 +0700","asset_file_name":"170959Physical3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59288,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d","modified_at":"2016/09/17 05:49:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":162800,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959physical2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 05:47:39 +0700","updated_at":"2016/09/17 05:47:46 +0700","created_at":"2016/09/17 05:47:39 +0700","asset_file_name":"170959Physical2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59287,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e49\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d","modified_at":"2016/09/17 05:47:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":210226,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_170959physical1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/17 05:46:19 +0700","updated_at":"2016/09/17 05:46:23 +0700","created_at":"2016/09/17 05:46:19 +0700","asset_file_name":"170959Physical1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59286,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" \u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e49\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d","modified_at":"2016/09/17 05:46:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":227823,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_160959plastic3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/16 21:58:15 +0700","updated_at":"2016/09/16 21:58:20 +0700","created_at":"2016/09/16 21:58:15 +0700","asset_file_name":"160959plastic3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59285,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"3D printer","modified_at":"2016/09/16 21:58:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":241757,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_160959plastic2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/09/16 21:57:48 +0700","updated_at":"2016/09/16 21:57:53 +0700","created_at":"2016/09/16 21:57:48 +0700","asset_file_name":"160959plastic2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59284,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"3D printer","modified_at":"2016/09/16 21:57:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":162001,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: