นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_221259good1 {"asset_file_name":"221259good1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/12/22 18:15:51 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","updated_at":"2016/12/22 18:15:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/22 18:15:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":304707,"id":59916,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/22 18:15:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_181259thermal6 {"asset_file_name":"181259thermal6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/19 10:28:36 +0700","media_folder_id":220,"description":"thermal sensor","updated_at":"2016/12/19 10:28:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/19 10:28:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173388,"id":59885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:28:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_181259thermal4 {"asset_file_name":"181259thermal4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/19 10:27:58 +0700","media_folder_id":220,"description":"thermal sensor","updated_at":"2016/12/19 10:27:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/19 10:27:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196026,"id":59884,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:27:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_181259thermal3 {"asset_file_name":"181259thermal3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/19 10:27:31 +0700","media_folder_id":220,"description":"thermal sensor","updated_at":"2016/12/19 10:27:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/19 10:27:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186152,"id":59883,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:27:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_181259thermal2 {"asset_file_name":"181259thermal2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/19 10:26:58 +0700","media_folder_id":220,"description":"sensor \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2016/12/19 10:26:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/19 10:26:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":199123,"id":59882,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:26:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_181259thermal1 {"asset_file_name":"181259thermal1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/19 10:26:01 +0700","media_folder_id":220,"description":"thermal conduct","updated_at":"2016/12/19 10:26:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/19 10:25:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":242172,"id":59881,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/19 10:25:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_071259morning3 {"asset_file_name":"071259morning3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/07 08:30:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e14\u0e39\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","updated_at":"2016/12/07 08:30:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/07 08:30:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170517,"id":59832,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/07 08:30:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_071259morning {"asset_file_name":"071259morning.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/07 08:29:38 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e30\u0e22\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","updated_at":"2016/12/07 08:29:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/07 08:29:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":313844,"id":59831,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/07 08:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_071259morning2 {"asset_file_name":"071259morning2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/07 08:31:05 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e07\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2016/12/07 08:31:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/07 08:28:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":238941,"id":59830,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/07 08:28:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_061259ant2 {"asset_file_name":"061259ant2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/06 16:17:47 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07","updated_at":"2016/12/06 16:17:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/06 16:17:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":202956,"id":59829,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/06 16:17:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_061259ant1 {"asset_file_name":"061259ant1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/06 16:17:24 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07","updated_at":"2016/12/06 16:17:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/06 16:17:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":245376,"id":59828,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/06 16:17:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_061259ant {"asset_file_name":"061259ant.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/06 16:16:57 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07","updated_at":"2016/12/06 16:16:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/06 16:16:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":249146,"id":59827,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/06 16:16:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051259notwork {"asset_file_name":"051259notwork.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/05 07:32:37 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e04","updated_at":"2016/12/05 07:32:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/05 07:32:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":338648,"id":59820,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/05 07:32:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051259notsee1 {"asset_file_name":"051259notsee1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/12/05 07:32:00 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","updated_at":"2016/12/05 07:32:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/12/05 07:31:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":457630,"id":59819,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/12/05 07:31:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159telkom3 {"asset_file_name":"261159telkom3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/28 07:51:40 +0700","media_folder_id":220,"description":"save \u0e04\u0e48\u0e32","updated_at":"2016/11/28 07:51:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/28 07:51:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173969,"id":59794,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:51:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159fine2 {"asset_file_name":"261159fine2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/28 07:51:12 +0700","media_folder_id":220,"description":"tune pro2","updated_at":"2016/11/28 07:51:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/28 07:51:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201805,"id":59793,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:51:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159telkom2 {"asset_file_name":"261159telkom2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/28 07:50:39 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e48","updated_at":"2016/11/28 07:50:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/28 07:50:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196734,"id":59792,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:50:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159telkom1 {"asset_file_name":"261159telkom1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/28 07:49:47 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e16\u0e35\u0e48\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21","updated_at":"2016/11/28 07:49:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/28 07:49:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186791,"id":59791,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:49:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159fine1 {"asset_file_name":"261159fine1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/28 07:48:29 +0700","media_folder_id":220,"description":"Manual tune","updated_at":"2016/11/28 07:48:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/28 07:48:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137615,"id":59790,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:48:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159pro2 {"asset_file_name":"261159pro2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/28 07:47:31 +0700","media_folder_id":220,"description":"Pro2 \u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21","updated_at":"2016/11/28 07:47:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/28 07:47:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":187838,"id":59789,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:47:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159password1 {"asset_file_name":"261159password1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/28 07:46:48 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","updated_at":"2016/11/28 07:46:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/28 07:46:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123633,"id":59788,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/28 07:46:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159shanghaibox1 {"asset_file_name":"261159Shanghaibox1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/26 19:13:28 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","updated_at":"2016/11/26 19:13:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/26 19:13:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":237674,"id":59780,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:13:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159shanghaibox {"asset_file_name":"261159Shanghaibox.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/26 19:12:35 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e25\u0e07\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e14 50%","updated_at":"2016/11/26 19:12:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/26 19:12:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212588,"id":59779,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:12:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159shanghaifood {"asset_file_name":"261159Shanghaifood.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/26 19:11:42 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23","updated_at":"2016/11/26 19:11:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/26 19:11:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":274793,"id":59778,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:11:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_261159shanghaifood1 {"asset_file_name":"261159Shanghaifood1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/11/26 19:10:34 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e25\u0e14 50% \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e25\u0e07\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07","updated_at":"2016/11/26 19:10:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/11/26 19:10:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":260044,"id":59777,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/11/26 19:10:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: