นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_ภาพ143 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/13 09:34:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e143.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":20878,"visibility":null,"id":18666}
 • Ico64_ภาพ146 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/13 09:32:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e146.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":17862,"visibility":null,"id":18665}
 • Ico64_ภาพ145 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/13 09:32:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e145.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18911,"visibility":null,"id":18664}
 • Ico64_ภาพ142 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/13 09:18:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e142.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":14952,"visibility":null,"id":18663}
 • Ico64_ภาพ138 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/13 09:16:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e138.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":23744,"visibility":null,"id":18662}
 • Ico64_ภาพ137 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/13 09:06:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:37:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e137.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22119,"visibility":null,"id":18659}
 • Ico64_หน่วยงานดีเด่นทางit {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/13 09:01:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:37:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07IT.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":46976,"visibility":null,"id":18658}
 • Ico64_hplc1 {"media_folder_id":220,"description":"HPLC","asset_updated_at":"2012/05/09 18:45:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 11:06:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/05/09 19:01:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/05/09 19:01:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"HPLC1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":275715,"visibility":null,"id":18525}
 • Ico64_100_9927_resize {"media_folder_id":220,"description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 11:02:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:18:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"100_9927_resize.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":91786,"visibility":null,"id":18524}
 • Ico64_100_9937_resize {"media_folder_id":220,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 11:01:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:18:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"100_9937_resize.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":79216,"visibility":null,"id":18523}
 • Ico64_100_9933_resize {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e1e7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 11:00:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:18:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"100_9933_resize.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":77810,"visibility":null,"id":18522}
 • Ico64_100_9936_resize {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e1e8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 10:59:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"100_9936_resize.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":81826,"visibility":null,"id":18521}
 • Ico64_100_9916_resize {"media_folder_id":220,"description":"DaDa","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 10:58:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"100_9916_resize.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":48129,"visibility":null,"id":18520}
 • Ico64_100_9912_resize {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 10:57:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:18:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"100_9912_resize.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":78625,"visibility":null,"id":18519}
 • Ico64_gc6850 {"media_folder_id":220,"description":"GC6850","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/08 10:50:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:18:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"GC6850.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2283,"visibility":null,"id":18518}
 • {"media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d pH Meter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/10/09 08:40:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/05/31 18:07:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:07:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Five_Meter_FE20_FG2_pH.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":3055242,"visibility":null,"id":17731}
 • Ico64_sem0 {"media_folder_id":220,"description":"SEM \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/10/02 08:34:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:05:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:05:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sem0.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":23326,"visibility":null,"id":17632}
 • Ico64_cap2 {"media_folder_id":220,"description":"\u003Cp\u003ECapacitor start motor\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2012/01/11 10:39:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/01 10:53:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/11 10:39:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/11 10:39:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Cap2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":81728,"visibility":null,"id":12412}
 • Ico64_pumpถอด {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/01 10:19:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:54:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pump\u0e16\u0e2d\u0e14.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":31102,"visibility":null,"id":12411}
 • Ico64_pump {"media_folder_id":220,"description":"pump","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/01 10:13:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pump.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":63572,"visibility":null,"id":12397}
 • Ico64_batt {"media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e15\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/18 14:23:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Batt.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":26751,"visibility":null,"id":12246}
 • Ico64_ups {"media_folder_id":220,"description":"ups","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/18 14:15:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"UPS.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22604,"visibility":null,"id":12245}
 • Ico64_ภาพ093 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e21\u0e02\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/15 09:04:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:54:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e093.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10867,"visibility":null,"id":12186}
 • Ico64_ภาพ091 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e38\u0e25\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/15 08:35:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:54:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e091.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":19824,"visibility":null,"id":12182}
 • Ico64_ภาพ089 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/12 09:42:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e089.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18471,"visibility":null,"id":12059}
 • Ico64_ภาพ086 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e31\u0e14\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/12 09:41:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e086.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":15303,"visibility":null,"id":12058}
 • Ico64_ภาพ085 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/12 09:40:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e085.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16864,"visibility":null,"id":12057}
 • Ico64_ภาพ087 {"media_folder_id":220,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 PCR\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/12 09:38:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e087.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":20316,"visibility":null,"id":12056}
 • Ico64_ภาพ081 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/06 11:32:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e081.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":11335,"visibility":null,"id":12011}
 • Ico64_ภาพ080 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/06 11:31:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e080.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":15288,"visibility":null,"id":12010}
 • Ico64_ภาพ083 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e19\u0e27\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/06 11:12:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e083.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":17076,"visibility":null,"id":12009}
 • Ico64_ภาพท {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e19\u0e27\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/06 11:11:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":17191,"visibility":null,"id":12008}
 • Ico64_ภาพทท {"media_folder_id":220,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e16","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/06 11:10:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e17.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":11173,"visibility":null,"id":12007}
 • Ico64_ภาพ2ช่องทาง {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e19\u0e27\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/06 11:09:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e2\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":13428,"visibility":null,"id":12006}
 • Ico64_oes {"media_folder_id":220,"description":"oes","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/25 15:18:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 16:28:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:28:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"oes.GIF","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":5363,"visibility":null,"id":10437}
 • Ico64_oes {"media_folder_id":220,"description":"Optical Emission Spectrometer","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/19 10:24:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:28:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:28:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"oes.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":41836,"visibility":null,"id":10335}
Thumbnail Size: