นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_ภาพ143 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e143.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","created_at":"2009/11/13 09:34:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","id":18666,"asset_file_size":20878}
 • Ico64_ภาพ146 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e146.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","created_at":"2009/11/13 09:32:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","id":18665,"asset_file_size":17862}
 • Ico64_ภาพ145 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e145.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","created_at":"2009/11/13 09:32:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","id":18664,"asset_file_size":18911}
 • Ico64_ภาพ142 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e142.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","created_at":"2009/11/13 09:18:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","id":18663,"asset_file_size":14952}
 • Ico64_ภาพ138 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e138.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","created_at":"2009/11/13 09:16:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:27 +0700","id":18662,"asset_file_size":23744}
 • Ico64_ภาพ137 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e137.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e2d.","created_at":"2009/11/13 09:06:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:26 +0700","id":18659,"asset_file_size":22119}
 • Ico64_หน่วยงานดีเด่นทางit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07IT.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28","created_at":"2009/11/13 09:01:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:25 +0700","id":18658,"asset_file_size":46976}
 • Ico64_hplc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HPLC1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"HPLC","created_at":"2009/11/08 11:06:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/05/09 18:45:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/09 19:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/09 19:01:05 +0700","id":18525,"asset_file_size":275715}
 • Ico64_100_9927_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9927_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34","created_at":"2009/11/08 11:02:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:18 +0700","id":18524,"asset_file_size":91786}
 • Ico64_100_9937_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9937_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/11/08 11:01:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:17 +0700","id":18523,"asset_file_size":79216}
 • Ico64_100_9933_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9933_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e1e7","created_at":"2009/11/08 11:00:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:16 +0700","id":18522,"asset_file_size":77810}
 • Ico64_100_9936_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9936_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e1e8","created_at":"2009/11/08 10:59:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","id":18521,"asset_file_size":81826}
 • Ico64_100_9916_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9916_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"DaDa","created_at":"2009/11/08 10:58:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:15 +0700","id":18520,"asset_file_size":48129}
 • Ico64_100_9912_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_9912_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e1e","created_at":"2009/11/08 10:57:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:14 +0700","id":18519,"asset_file_size":78625}
 • Ico64_gc6850 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GC6850.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"GC6850","created_at":"2009/11/08 10:50:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:13 +0700","id":18518,"asset_file_size":2283}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Five_Meter_FE20_FG2_pH.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d pH Meter","created_at":"2009/10/09 08:40:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:07:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:07:11 +0700","id":17731,"asset_file_size":3055242}
 • Ico64_sem0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sem0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"SEM \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14","created_at":"2009/10/02 08:34:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:05:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:05:14 +0700","id":17632,"asset_file_size":23326}
 • Ico64_cap2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cap2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ECapacitor start motor\u003C/p\u003E","created_at":"2009/02/01 10:53:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/11 10:39:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/11 10:39:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/11 10:39:56 +0700","id":12412,"asset_file_size":81728}
 • Ico64_pumpถอด {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pump\u0e16\u0e2d\u0e14.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27","created_at":"2009/02/01 10:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:54:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:49 +0700","id":12411,"asset_file_size":31102}
 • Ico64_pump {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pump.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"pump","created_at":"2009/02/01 10:13:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:22 +0700","id":12397,"asset_file_size":63572}
 • Ico64_batt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Batt.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e15\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48","created_at":"2009/01/18 14:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","id":12246,"asset_file_size":26751}
 • Ico64_ups {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"UPS.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"ups","created_at":"2009/01/18 14:15:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:04 +0700","id":12245,"asset_file_size":22604}
 • Ico64_ภาพ093 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e093.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e21\u0e02\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14","created_at":"2009/01/15 09:04:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:54:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:33 +0700","id":12186,"asset_file_size":10867}
 • Ico64_ภาพ091 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e091.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e38\u0e25\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e4c","created_at":"2009/01/15 08:35:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:54:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:32 +0700","id":12182,"asset_file_size":19824}
 • Ico64_ภาพ089 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e089.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e21\u0e2d.","created_at":"2009/01/12 09:42:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","id":12059,"asset_file_size":18471}
 • Ico64_ภาพ086 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e086.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e31\u0e14\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","created_at":"2009/01/12 09:41:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:40 +0700","id":12058,"asset_file_size":15303}
 • Ico64_ภาพ085 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e085.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/01/12 09:40:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","id":12057,"asset_file_size":16864}
 • Ico64_ภาพ087 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e087.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 PCR\u003C/p\u003E","created_at":"2009/01/12 09:38:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:39 +0700","id":12056,"asset_file_size":20316}
 • Ico64_ภาพ081 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e081.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2009/01/06 11:32:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","id":12011,"asset_file_size":11335}
 • Ico64_ภาพ080 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e080.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2009/01/06 11:31:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","id":12010,"asset_file_size":15288}
 • Ico64_ภาพ083 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e083.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e19\u0e27\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/01/06 11:12:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:32 +0700","id":12009,"asset_file_size":17076}
 • Ico64_ภาพท {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e19\u0e27\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/01/06 11:11:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","id":12008,"asset_file_size":17191}
 • Ico64_ภาพทท {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e17.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e16","created_at":"2009/01/06 11:10:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","id":12007,"asset_file_size":11173}
 • Ico64_ภาพ2ช่องทาง {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e2\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e19\u0e27\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/01/06 11:09:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:31 +0700","id":12006,"asset_file_size":13428}
 • Ico64_oes {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"oes.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"oes","created_at":"2008/10/25 15:18:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:28:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:28:55 +0700","id":10437,"asset_file_size":5363}
 • Ico64_oes {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"oes.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"Optical Emission Spectrometer","created_at":"2008/10/19 10:24:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:28:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:28:17 +0700","id":10335,"asset_file_size":41836}
Thumbnail Size: