นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_clergy5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clergy5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2014/03/16 12:19:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/16 12:19:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/16 12:20:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/16 12:20:04 +0700","id":45493,"asset_file_size":96359}
 • Tiny_clergy4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clergy4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2014/03/16 12:18:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/16 12:18:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/16 12:18:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/16 12:18:54 +0700","id":45492,"asset_file_size":690464}
 • Tiny_clergy3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clergy3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2014/03/16 12:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/16 12:18:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/16 12:18:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/16 12:18:20 +0700","id":45491,"asset_file_size":965186}
 • Tiny_clergy2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clergy2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2014/03/16 12:17:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/16 12:17:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/16 12:17:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/16 12:17:38 +0700","id":45490,"asset_file_size":599574}
 • Tiny_clergy1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"clergy1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2014/03/16 12:16:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/16 12:16:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/16 12:16:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/16 12:16:50 +0700","id":45489,"asset_file_size":625441}
 • Tiny_sampledigestion3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sampledigestion3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2014/03/12 19:56:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/12 19:56:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/12 20:05:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/12 20:05:56 +0700","id":45431,"asset_file_size":748595}
 • Tiny_sampledigestion2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sampledigestion2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2014/03/12 19:55:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/12 19:55:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/12 20:05:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/12 20:05:46 +0700","id":45430,"asset_file_size":650771}
 • Tiny_sampledigestion1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sampledigestion1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2014/03/12 19:54:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/12 19:54:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/12 20:05:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/12 20:05:37 +0700","id":45429,"asset_file_size":576419}
 • Tiny_namom10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:36:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:36:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 14:05:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 14:05:22 +0700","id":45363,"asset_file_size":559781}
 • Tiny_namom9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:36:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:36:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 14:05:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 14:05:11 +0700","id":45362,"asset_file_size":326326}
 • Tiny_namom8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:34:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:34:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 14:05:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 14:05:01 +0700","id":45361,"asset_file_size":755676}
 • Tiny_namom6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:33:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:33:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 13:33:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 13:33:44 +0700","id":45360,"asset_file_size":648149}
 • Tiny_namom5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:32:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:32:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 13:33:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 13:33:01 +0700","id":45359,"asset_file_size":704070}
 • Tiny_namom4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:31:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:31:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 13:32:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 13:32:04 +0700","id":45358,"asset_file_size":669495}
 • Tiny_namom3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:30:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:30:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 13:31:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 13:31:11 +0700","id":45357,"asset_file_size":529355}
 • Tiny_namom1-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"namom1-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2014/03/09 13:30:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/09 13:30:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/09 13:30:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/09 13:30:26 +0700","id":45356,"asset_file_size":314345}
 • Tiny_table6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"table6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/03/07 20:44:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 20:44:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 20:44:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 20:44:36 +0700","id":45345,"asset_file_size":916288}
 • Tiny_table5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"table5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/03/07 20:42:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 20:42:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 20:43:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 20:43:53 +0700","id":45344,"asset_file_size":720657}
 • Tiny_table3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"table3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/03/07 20:41:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 20:41:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 20:42:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 20:42:00 +0700","id":45343,"asset_file_size":718257}
 • Tiny_table1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"table1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/03/07 20:40:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 20:40:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 20:41:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 20:41:08 +0700","id":45342,"asset_file_size":724925}
 • Tiny_chulab7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chulab7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","created_at":"2014/03/06 02:48:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 02:48:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 02:48:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 02:48:51 +0700","id":45286,"asset_file_size":703959}
 • Tiny_chulab6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chulab6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","created_at":"2014/03/06 02:46:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 02:46:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 02:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 02:46:49 +0700","id":45285,"asset_file_size":548419}
 • Tiny_chulab5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chulab5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","created_at":"2014/03/06 02:45:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 02:45:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 02:46:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 02:46:08 +0700","id":45284,"asset_file_size":712302}
 • Tiny_chulab4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chulab4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","created_at":"2014/03/06 02:39:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 02:39:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 02:39:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 02:39:15 +0700","id":45283,"asset_file_size":657026}
 • Tiny_chulab3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chulab3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MAT90 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e19\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22","created_at":"2014/03/06 02:38:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/06 02:38:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/06 02:38:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/06 02:38:27 +0700","id":45282,"asset_file_size":697531}
ขนาดย่อ: