นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"asset_content_type":"image/tiff","asset_file_name":"12.TIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2008/08/08 15:36:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:01:05 +0700","id":8397,"asset_file_size":113026}
 • Ico64_tv {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TV.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"monitor","created_at":"2008/06/08 14:24:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:48:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:22 +0700","id":7012,"asset_file_size":33153}
 • Ico64_กล้อง {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"CCTV","created_at":"2008/06/08 14:23:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","id":7011,"asset_file_size":15523}
 • Ico64_นิ้วมือ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e19\u0e34\u0e49\u0e27\u0e21\u0e37\u0e2d.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2008/06/08 13:53:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","id":7010,"asset_file_size":27594}
 • Ico64_dsc02316 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC02316.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","created_at":"2008/06/08 11:52:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","id":7009,"asset_file_size":23551}
 • Ico64_dsc02315 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC02315.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2008/06/08 11:51:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","id":7008,"asset_file_size":44890}
 • Ico64_24lumi {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24lumi.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 24 \u0e0a\u0e21.","created_at":"2008/06/08 11:50:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/15 22:03:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/15 22:03:18 +0700","id":7007,"asset_file_size":35601}
 • Ico64_newabsorptionsystem {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newabsorptionsystem.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e14","created_at":"2008/03/13 10:33:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:36 +0700","id":5227,"asset_file_size":62816}
 • Ico64_บ้าน {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2008/02/14 19:25:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","id":4343,"asset_file_size":44296}
 • Ico64_ใบรายงาน {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e43\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2008/01/25 08:11:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:35:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:35:30 +0700","id":3520,"asset_file_size":259332}
 • Ico64_ค่าดินทาง {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","created_at":"2008/01/17 08:06:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:34:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:34:46 +0700","id":3151,"asset_file_size":220105}
 • Ico64_ประวัติ {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21","created_at":"2008/01/15 08:15:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:34:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:34:40 +0700","id":3066,"asset_file_size":103420}
 • Ico64_do {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DO.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"DO","created_at":"2008/01/06 13:09:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","id":2736,"asset_file_size":9846}
 • Ico64_ph {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ph.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"ph","created_at":"2007/12/19 11:46:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","id":1955,"asset_file_size":10021}
 • Ico64_หม้อแปลง31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e0731.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19","created_at":"2007/12/07 11:26:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:26 +0700","id":1410,"asset_file_size":34541}
 • Ico64_ตำแหน่ง {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e27\u0e32\u0e07","created_at":"2007/12/07 11:17:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","id":1409,"asset_file_size":36799}
 • Ico64_100_3553 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3553.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u003Cbr /\u003E ","created_at":"2007/12/07 11:14:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:46:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:46:27 +0700","id":1408,"asset_file_size":11338}
 • Ico64_ลายวงจร {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","created_at":"2007/12/02 23:12:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","id":1130,"asset_file_size":43260}
 • Ico64_ชั่'งboard {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48'\u0e07board.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","created_at":"2007/12/02 22:47:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","id":1128,"asset_file_size":54650}
 • Ico64_เครื่องชั่ง1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","created_at":"2007/12/02 22:32:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","id":1126,"asset_file_size":28985}
 • Ico64_เครื่องชั่งcap {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07cap.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","created_at":"2007/12/02 05:57:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","id":1122,"asset_file_size":30678}
 • Ico64_ตะเกียง3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073","created_at":"2007/11/29 08:35:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","id":923,"asset_file_size":28290}
 • Ico64_ตะเกียง2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e072.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07","created_at":"2007/11/29 08:26:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","id":922,"asset_file_size":31576}
 • Ico64_ตะเกียง1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e071.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","created_at":"2007/11/29 08:19:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","id":921,"asset_file_size":28198}
 • Ico64_ยูวี1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e351.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"monochromater","created_at":"2007/11/23 18:19:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","id":740,"asset_file_size":25862}
 • Ico64_ยูวี3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e353.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"filter","created_at":"2007/11/23 18:15:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","id":739,"asset_file_size":24963}
 • Ico64_ยูวี2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e352.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07","created_at":"2007/11/23 18:05:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","id":738,"asset_file_size":21562}
 • Ico64_uv5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"uv5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2007/11/23 09:12:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","id":701,"asset_file_size":46334}
 • Ico64_uv2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"uv2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e27\u0e32\u0e07 Sample","created_at":"2007/11/23 08:48:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","id":698,"asset_file_size":28728}
 • Ico64_uv4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"uv4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","created_at":"2007/11/23 08:46:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","id":697,"asset_file_size":46631}
 • Ico64_dsc01886 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC01886.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"uvlens","created_at":"2007/11/23 08:17:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","id":693,"asset_file_size":573320}
 • Ico64_uvlens {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"uvlens.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"uvlens","created_at":"2007/11/23 08:09:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","id":691,"asset_file_size":44842}
ขนาดย่อ: