นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/08/08 15:36:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/tiff","updated_at":"2011/05/31 16:01:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:01:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"12.TIF","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":113026,"visibility":null,"id":8397}
 • Ico64_tv {"media_folder_id":220,"description":"monitor","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/08 14:24:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:48:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TV.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33153,"visibility":null,"id":7012}
 • Ico64_กล้อง {"media_folder_id":220,"description":"CCTV","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/08 14:23:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":15523,"visibility":null,"id":7011}
 • Ico64_นิ้วมือ {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/08 13:53:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e19\u0e34\u0e49\u0e27\u0e21\u0e37\u0e2d.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":27594,"visibility":null,"id":7010}
 • Ico64_dsc02316 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/08 11:52:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC02316.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":23551,"visibility":null,"id":7009}
 • Ico64_dsc02315 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/08 11:51:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC02315.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":44890,"visibility":null,"id":7008}
 • Ico64_24lumi {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 24 \u0e0a\u0e21.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/08 11:50:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/15 22:03:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/15 22:03:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"24lumi.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":35601,"visibility":null,"id":7007}
 • Ico64_newabsorptionsystem {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/13 10:33:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:29:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"newabsorptionsystem.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":62816,"visibility":null,"id":5227}
 • Ico64_บ้าน {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/02/14 19:25:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":44296,"visibility":null,"id":4343}
 • Ico64_ใบรายงาน {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 08:11:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/06/01 15:35:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:35:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e43\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19.GIF","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":259332,"visibility":null,"id":3520}
 • Ico64_ค่าดินทาง {"media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/17 08:06:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/06/01 15:34:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:34:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07.GIF","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":220105,"visibility":null,"id":3151}
 • Ico64_ประวัติ {"media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/15 08:15:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/06/01 15:34:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:34:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34.GIF","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":103420,"visibility":null,"id":3066}
 • Ico64_do {"media_folder_id":220,"description":"DO","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/06 13:09:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DO.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":9846,"visibility":null,"id":2736}
 • Ico64_ph {"media_folder_id":220,"description":"ph","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/19 11:46:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ph.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10021,"visibility":null,"id":1955}
 • Ico64_หม้อแปลง31 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/07 11:26:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:33:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e0731.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":34541,"visibility":null,"id":1410}
 • Ico64_ตำแหน่ง {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e27\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/07 11:17:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":36799,"visibility":null,"id":1409}
 • Ico64_100_3553 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u003Cbr /\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/07 11:14:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:46:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:46:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"100_3553.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":11338,"visibility":null,"id":1408}
 • Ico64_ลายวงจร {"media_folder_id":220,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/02 23:12:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":43260,"visibility":null,"id":1130}
 • Ico64_ชั่'งboard {"media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/02 22:47:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48'\u0e07board.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":54650,"visibility":null,"id":1128}
 • Ico64_เครื่องชั่ง1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/02 22:32:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28985,"visibility":null,"id":1126}
 • Ico64_เครื่องชั่งcap {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/02 05:57:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07cap.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":30678,"visibility":null,"id":1122}
 • Ico64_ตะเกียง3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/29 08:35:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28290,"visibility":null,"id":923}
 • Ico64_ตะเกียง2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/29 08:26:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e072.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":31576,"visibility":null,"id":922}
 • Ico64_ตะเกียง1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/29 08:19:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e071.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28198,"visibility":null,"id":921}
 • Ico64_ยูวี1 {"media_folder_id":220,"description":"monochromater","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 18:19:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e351.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":25862,"visibility":null,"id":740}
 • Ico64_ยูวี3 {"media_folder_id":220,"description":"filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 18:15:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e353.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":24963,"visibility":null,"id":739}
 • Ico64_ยูวี2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 18:05:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e352.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":21562,"visibility":null,"id":738}
 • Ico64_uv5 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 09:12:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uv5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":46334,"visibility":null,"id":701}
 • Ico64_uv2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e27\u0e32\u0e07 Sample","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:48:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uv2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28728,"visibility":null,"id":698}
 • Ico64_uv4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:46:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uv4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":46631,"visibility":null,"id":697}
 • Ico64_dsc01886 {"media_folder_id":220,"description":"uvlens","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:17:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC01886.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":573320,"visibility":null,"id":693}
 • Ico64_uvlens {"media_folder_id":220,"description":"uvlens","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:09:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uvlens.GIF","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":44842,"visibility":null,"id":691}
ขนาดย่อ: