นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_021158statfax7 {"asset_file_name":"021158statfax7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/11/02 20:29:44 +0700","media_folder_id":220,"description":"error 212","updated_at":"2015/11/02 20:29:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/02 20:29:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":440751,"id":55394,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/02 20:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_021158statfax6 {"asset_file_name":"021158statfax6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/11/02 20:29:06 +0700","media_folder_id":220,"description":"error 212","updated_at":"2015/11/02 20:29:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/02 20:29:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":500558,"id":55393,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/02 20:29:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_021158statfax5 {"asset_file_name":"021158statfax5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/11/02 20:28:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"error 212","updated_at":"2015/11/02 20:28:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/02 20:28:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":506773,"id":55392,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/02 20:28:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_021158statfax4 {"asset_file_name":"021158statfax4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/11/02 20:28:01 +0700","media_folder_id":220,"description":"error 212","updated_at":"2015/11/02 20:28:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/02 20:27:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":494383,"id":55391,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/02 20:27:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_021158statfax3 {"asset_file_name":"021158statfax3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/11/02 20:27:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"error 212","updated_at":"2015/11/02 20:27:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/02 20:27:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":481011,"id":55390,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/02 20:27:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_021158statfax2 {"asset_file_name":"021158statfax2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/11/02 20:26:45 +0700","media_folder_id":220,"description":"error 212","updated_at":"2015/11/02 20:26:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/02 20:26:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":661740,"id":55389,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/02 20:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_021158statfax1 {"asset_file_name":"021158statfax1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/11/02 20:25:52 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 stat fax","updated_at":"2015/11/02 20:25:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/02 20:25:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":491869,"id":55388,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/02 20:25:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_311058statfax9 {"asset_file_name":"311058statfax9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/01 11:37:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 stat fax ","updated_at":"2015/11/01 11:37:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/01 11:37:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":421054,"id":55380,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/01 11:37:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_311058statfax8 {"asset_file_name":"311058statfax8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/11/01 11:36:44 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 stat fax ","updated_at":"2015/11/01 11:36:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/11/01 11:36:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":493865,"id":55379,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/01 11:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: