นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_250660mfu2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"250660mfu2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MFU","created_at":"2017/06/25 16:58:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:58:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/25 16:59:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/25 16:59:00 +0700","id":61279,"asset_file_size":223311}
  • Small_250660mfu1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"250660mfu1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MFU","created_at":"2017/06/25 16:58:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:58:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/25 16:58:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/25 16:58:33 +0700","id":61278,"asset_file_size":247593}
  • Small_150660rubber2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"150660rubber2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","created_at":"2017/06/17 16:33:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/17 16:33:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/17 16:33:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/17 16:33:28 +0700","id":61236,"asset_file_size":232898}
  • Small_150660rubber1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"150660rubber1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","created_at":"2017/06/17 16:33:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/17 16:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/17 16:33:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/17 16:33:05 +0700","id":61235,"asset_file_size":240020}
  • Small_120660board3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"120660board3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Batt.","created_at":"2017/06/12 08:13:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:13:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/12 08:13:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/12 08:13:43 +0700","id":61226,"asset_file_size":287803}
  • Small_120660board2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"120660board2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" HV Control Board","created_at":"2017/06/12 08:12:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:12:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/12 08:13:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/12 08:13:05 +0700","id":61225,"asset_file_size":334700}
  • Small_120660board1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"120660board1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" HV Control Board","created_at":"2017/06/12 08:12:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:12:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/12 08:12:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/12 08:12:33 +0700","id":61224,"asset_file_size":264409}
  • Small_110660oes3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110660oes3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e02\u0e2d\u0e07 OES","created_at":"2017/06/11 16:21:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:21:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/11 16:21:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/11 16:21:08 +0700","id":61222,"asset_file_size":313733}
  • Small_110660oes2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110660oes2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Snubbers","created_at":"2017/06/11 16:20:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:20:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/11 16:20:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/11 16:20:10 +0700","id":61221,"asset_file_size":225843}
ขนาดย่อ: