นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_261159movie2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159movie2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","created_at":"2016/11/26 14:38:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 14:38:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 14:38:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 14:38:05 +0700","id":59776,"asset_file_size":178247}
 • Tiny_261159movie1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159movie1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","created_at":"2016/11/26 14:37:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 14:37:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 14:37:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 14:37:37 +0700","id":59775,"asset_file_size":216162}
 • Tiny_261159kuband1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"261159kuband1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","created_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","id":59774,"asset_file_size":235202}
 • Tiny_201159valvetga5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"201159valveTGA5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","created_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","id":59753,"asset_file_size":160432}
 • Tiny_201159valvetga8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"201159valveTGA8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","created_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","id":59752,"asset_file_size":265773}
 • Tiny_201159valvetga {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"201159valveTGA.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TGA \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c","created_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","id":59751,"asset_file_size":226616}
 • Tiny_171159mass1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171159mass1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"mass","created_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","id":59731,"asset_file_size":328595}
 • Tiny_171159mass {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171159mass.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"MASS","created_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","id":59730,"asset_file_size":343494}
 • Tiny_191159passionfruit4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"191159Passionfruit4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","created_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","id":59729,"asset_file_size":221458}
 • Tiny_191159passionfruit3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"191159Passionfruit3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","created_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","id":59728,"asset_file_size":233760}
 • Tiny_191159passionfruit2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"191159Passionfruit2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","created_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","id":59727,"asset_file_size":249413}
 • Tiny_191159passionfruit1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"191159Passionfruit1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","created_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","id":59726,"asset_file_size":229898}
 • Tiny_191159passionfruit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"191159Passionfruit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","created_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","id":59725,"asset_file_size":216800}
 • Tiny_131159gcms1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"131159GCMS1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"GC-MS Agilent","created_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","id":59678,"asset_file_size":185976}
 • Tiny_131159gcdiagram {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"131159GCDiagram.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Diagram GC-MS","created_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","id":59677,"asset_file_size":190365}
 • Tiny_061159waterpump2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061159waterpump2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e16\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25","created_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","id":59634,"asset_file_size":298748}
 • Tiny_061159filtertrap3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061159filtertrap3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","created_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","id":59633,"asset_file_size":285895}
 • Tiny_061159waterpump1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061159waterpump1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27","created_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","id":59632,"asset_file_size":340255}
 • Tiny_061159filtertrap2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061159filtertrap2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","id":59631,"asset_file_size":323141}
 • Tiny_061159filtertrap1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061159filtertrap1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e01","created_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","id":59630,"asset_file_size":382576}
 • Tiny_061159filtertrap {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061159filtertrap.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e14\u0e31\u0e01\u0e15\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21","created_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","id":59629,"asset_file_size":304336}
 • Tiny_061159control {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"061159control.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23","created_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","id":59628,"asset_file_size":212799}
 • Tiny_011159spraynozzles {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"011159SprayNozzles.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"spray head","created_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","id":59607,"asset_file_size":157880}
 • Tiny_01159spary1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01159spary1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"cooling system","created_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","id":59606,"asset_file_size":203427}
 • Tiny_311059watersystem1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"311059watersystem1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"supply water Diagram","created_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","id":59599,"asset_file_size":195575}
ขนาดย่อ: