นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_261159movie2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2016/11/26 14:38:01 +0700","asset_file_name":"261159movie2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178247,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/26 14:38:01 +0700","modified_at":"2016/11/26 14:38:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/26 14:38:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_261159movie1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2016/11/26 14:37:30 +0700","asset_file_name":"261159movie1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216162,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/26 14:37:31 +0700","modified_at":"2016/11/26 14:37:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/26 14:37:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_261159kuband1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","asset_file_name":"261159kuband1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59774,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235202,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","modified_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_201159valvetga5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59753,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160432,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","modified_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_201159valvetga8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59752,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265773,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","modified_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_201159valvetga {"member_only_commentable":false,"description":"TGA \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c","asset_updated_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":226616,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","modified_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171159mass1 {"member_only_commentable":false,"description":"mass","asset_updated_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","asset_file_name":"171159mass1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59731,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328595,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","modified_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171159mass {"member_only_commentable":false,"description":"MASS","asset_updated_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","asset_file_name":"171159mass.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59730,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":343494,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","modified_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_191159passionfruit4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59729,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221458,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_191159passionfruit3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":233760,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_191159passionfruit2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":249413,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_191159passionfruit1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229898,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_191159passionfruit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59725,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216800,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_131159gcms1 {"member_only_commentable":false,"description":"GC-MS Agilent","asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","asset_file_name":"131159GCMS1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59678,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":185976,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","modified_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_131159gcdiagram {"member_only_commentable":false,"description":"Diagram GC-MS","asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","asset_file_name":"131159GCDiagram.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59677,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190365,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","modified_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_061159waterpump2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e16\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","asset_file_name":"061159waterpump2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59634,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":298748,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_061159filtertrap3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59633,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":285895,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_061159waterpump1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","asset_file_name":"061159waterpump1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59632,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":340255,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_061159filtertrap2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":323141,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_061159filtertrap1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e01","asset_updated_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59630,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":382576,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_061159filtertrap {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e14\u0e31\u0e01\u0e15\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21","asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59629,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":304336,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_061159control {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","asset_file_name":"061159control.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59628,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":212799,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_011159spraynozzles {"member_only_commentable":false,"description":"spray head","asset_updated_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","asset_file_name":"011159SprayNozzles.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157880,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","modified_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_01159spary1 {"member_only_commentable":false,"description":"cooling system","asset_updated_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","asset_file_name":"01159spary1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203427,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","modified_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_311059watersystem1 {"member_only_commentable":false,"description":"supply water Diagram","asset_updated_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","asset_file_name":"311059watersystem1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":195575,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","modified_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: