นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_110660oes1 {"asset_file_name":"110660oes1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","media_folder_id":220,"description":"OES ","updated_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":243036,"id":61220,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro5 {"asset_file_name":"140560partpyro5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","updated_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":153307,"id":61045,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro4 {"asset_file_name":"140560partpyro4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","updated_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":210944,"id":61044,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro3 {"asset_file_name":"140560partpyro3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","updated_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":233518,"id":61043,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro2 {"asset_file_name":"140560partpyro2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","updated_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":181081,"id":61042,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro1 {"asset_file_name":"140560partpyro1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","updated_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":214223,"id":61041,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_070560train7 {"asset_file_name":"070560train7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"JR-East Train","updated_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88196,"id":61030,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_070560train6 {"asset_file_name":"070560train6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","updated_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":134710,"id":61029,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_070560train5 {"asset_file_name":"070560train5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","updated_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122245,"id":61028,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: