นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_311059di6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"311059DI6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"water tray","created_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","id":59598,"asset_file_size":192548}
 • Tiny_311059di3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"311059DI3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"water thank","created_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","id":59597,"asset_file_size":163724}
 • Tiny_311059di2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"311059DI2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"RO water","created_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","id":59596,"asset_file_size":206370}
 • Tiny_311059di1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"311059DI1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"water filter","created_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","id":59595,"asset_file_size":200901}
 • Tiny_311059weatering {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"311059weatering.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"weathering tester","created_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","id":59594,"asset_file_size":176389}
 • Tiny_291059biohin4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"291059BioHin4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","created_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","id":59554,"asset_file_size":280560}
 • Tiny_291059biohin3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"291059BioHin3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","created_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","id":59553,"asset_file_size":224968}
 • Tiny_291059biohin2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"291059BioHin2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","created_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","id":59552,"asset_file_size":276036}
 • Tiny_291059biohin1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"291059BioHin1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","created_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","id":59551,"asset_file_size":251011}
 • Tiny_211059shanghai5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059Shanghai5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b \u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","id":59523,"asset_file_size":227792}
 • Tiny_211059shanghai4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059Shanghai4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"speed WiFi","created_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","id":59522,"asset_file_size":169175}
 • Tiny_211059shanghai3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059Shanghai3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"WiFi Hotel","created_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","id":59521,"asset_file_size":219953}
 • Tiny_211059shanghai2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059Shanghai2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e43\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","id":59520,"asset_file_size":242406}
 • Tiny_211059shanghai1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059Shanghai1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e08\u0e35\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35 WeChat","created_at":"2016/10/22 10:21:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:21:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 10:21:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 10:21:10 +0700","id":59519,"asset_file_size":270178}
 • Tiny_221059fish3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221059fish3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2016/10/22 09:34:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 09:34:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 09:34:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 09:34:38 +0700","id":59518,"asset_file_size":222347}
 • Tiny_221059fish2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221059fish2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2016/10/22 09:34:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 09:34:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 09:34:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 09:34:16 +0700","id":59517,"asset_file_size":216360}
 • Tiny_221059fish1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"221059fish1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2016/10/22 09:33:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 09:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 09:33:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 09:33:49 +0700","id":59516,"asset_file_size":317454}
 • Tiny_211059ticketfood {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059ticketfood.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e39\u0e1b\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","created_at":"2016/10/22 08:13:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 08:13:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 08:13:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 08:13:12 +0700","id":59515,"asset_file_size":262056}
 • Tiny_211059ticket {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059ticket.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e4b\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","created_at":"2016/10/22 08:12:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 08:12:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 08:12:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 08:12:40 +0700","id":59514,"asset_file_size":263148}
 • Tiny_211059thaifood {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059thaifood.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","created_at":"2016/10/22 08:11:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 08:11:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 08:11:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 08:11:43 +0700","id":59513,"asset_file_size":232793}
 • Tiny_211059ciq {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"211059ciq.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"C.I.Q","created_at":"2016/10/22 08:10:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/22 08:10:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/22 08:10:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/22 08:10:31 +0700","id":59512,"asset_file_size":179835}
 • Tiny_101059setupadress2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101059setupadress2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"check address mass link","created_at":"2016/10/10 08:10:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/10 08:10:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/10 08:10:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/10 08:10:56 +0700","id":59485,"asset_file_size":254385}
 • Tiny_101059setupadress1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101059setupadress1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TCP/IP","created_at":"2016/10/10 08:10:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/10 08:10:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/10 08:10:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/10 08:10:19 +0700","id":59484,"asset_file_size":240931}
 • Tiny_101059setupadress {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101059setupadress.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"check address mass link","created_at":"2016/10/10 08:08:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/10 08:08:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/10 08:08:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/10 08:08:46 +0700","id":59483,"asset_file_size":248675}
 • Tiny_101059masslink {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101059masslink.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"check link mas","created_at":"2016/10/10 08:07:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/10 08:07:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/10 08:07:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/10 08:07:29 +0700","id":59482,"asset_file_size":193233}
ขนาดย่อ: