นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_110660oes1 {"modified_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","id":61220,"asset_file_size":243036,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","comment_counter":0,"description":"OES ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","asset_updated_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","asset_file_name":"110660oes1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro5 {"modified_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","id":61045,"asset_file_size":153307,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","comment_counter":0,"description":" Vent-free adapter","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","asset_file_name":"140560partpyro5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro4 {"modified_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","id":61044,"asset_file_size":210944,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","comment_counter":0,"description":" Vent-free adapter","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","asset_file_name":"140560partpyro4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro3 {"modified_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","id":61043,"asset_file_size":233518,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","comment_counter":0,"description":" Vent-free adapter","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","asset_file_name":"140560partpyro3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro2 {"modified_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","id":61042,"asset_file_size":181081,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","comment_counter":0,"description":" Vent-free adapter","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","asset_file_name":"140560partpyro2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_140560partpyro1 {"modified_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","id":61041,"asset_file_size":214223,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","comment_counter":0,"description":" Vent-free adapter","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","asset_file_name":"140560partpyro1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_070560train7 {"modified_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","id":61030,"asset_file_size":88196,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","comment_counter":0,"description":"JR-East Train","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","asset_updated_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","asset_file_name":"070560train7.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_070560train6 {"modified_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","id":61029,"asset_file_size":134710,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","asset_file_name":"070560train6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_070560train5 {"modified_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","id":61028,"asset_file_size":122245,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","asset_file_name":"070560train5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: