นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_240759sarawatbig3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:17:47 +0700","asset_file_name":"240759sarawatbig3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58791,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":304095,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/24 15:17:47 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:18:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/24 15:18:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_240759sarawatbig2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:17:22 +0700","asset_file_name":"240759sarawatbig2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58790,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":259208,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/24 15:17:22 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:17:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/24 15:17:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_240759sarawatbig1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:16:57 +0700","asset_file_name":"240759sarawatbig1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58789,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":236174,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/24 15:16:57 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:17:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/24 15:17:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_240759saawatbig {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:16:30 +0700","asset_file_name":"240759saawatbig.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58788,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250291,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/24 15:16:30 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:17:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/24 15:17:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_090759weigh5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e30\u0e41\u0e2a\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/07/10 15:43:42 +0700","asset_file_name":"090759weigh5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179578,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/10 15:43:42 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:43:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/10 15:43:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_090759weigh4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01 sensor","asset_updated_at":"2016/07/10 15:42:34 +0700","asset_file_name":"090759weigh4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202597,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/10 15:42:34 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:42:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/10 15:42:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_090759weigh3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14","asset_updated_at":"2016/07/10 15:41:44 +0700","asset_file_name":"090759weigh3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250435,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/10 15:41:44 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:41:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/10 15:41:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_090759weigh2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25","asset_updated_at":"2016/07/10 15:40:49 +0700","asset_file_name":"090759weigh2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58655,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186173,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/10 15:40:49 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:40:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/10 15:40:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_090759weigh1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25","asset_updated_at":"2016/07/10 15:40:11 +0700","asset_file_name":"090759weigh1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58654,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220442,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/10 15:40:11 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/10 15:40:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_080759weigh {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2016/07/08 05:33:07 +0700","asset_file_name":"080759weigh.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246982,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/08 05:33:07 +0700","modified_at":"2016/07/08 05:33:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/08 05:33:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_110659room9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e31\u0e48\u0e27\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/07/05 04:59:35 +0700","asset_file_name":"110659room9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58602,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":226282,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/05 04:59:35 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:59:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 04:59:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_110659room1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e31\u0e48\u0e27","asset_updated_at":"2016/07/05 04:57:40 +0700","asset_file_name":"110659room1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200313,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/05 04:57:40 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:57:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 04:57:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_110659room7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e1b\u0e39\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2016/07/05 04:56:57 +0700","asset_file_name":"110659room7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244754,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/05 04:56:57 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:57:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 04:57:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_110659room5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2016/07/05 04:55:13 +0700","asset_file_name":"110659room5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231999,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/05 04:55:13 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:55:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 04:55:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_110659room3 {"member_only_commentable":false,"description":"XRD","asset_updated_at":"2016/07/05 04:53:38 +0700","asset_file_name":"110659room3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182239,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/05 04:53:38 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:53:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 04:53:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_110659room2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2016/07/05 04:51:30 +0700","asset_file_name":"110659room2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196678,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/05 04:51:30 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:51:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/05 04:51:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_030759waterfilter4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21","asset_updated_at":"2016/07/03 16:32:43 +0700","asset_file_name":"030759waterfilter4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":236355,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/03 16:32:43 +0700","modified_at":"2016/07/03 16:32:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/03 16:32:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_030759waterfilter3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e23\u0e32\u0e21\u0e34\u0e04","asset_updated_at":"2016/07/03 16:31:56 +0700","asset_file_name":"030759waterfilter3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58578,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197511,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/03 16:31:56 +0700","modified_at":"2016/07/03 16:32:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/03 16:32:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_030759waterfilter2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21","asset_updated_at":"2016/07/03 16:31:06 +0700","asset_file_name":"030759waterfilter2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58577,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220157,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/07/03 16:31:06 +0700","modified_at":"2016/07/03 16:31:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/03 16:31:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_300659tree2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/30 19:54:15 +0700","asset_file_name":"300659tree2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58474,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":291220,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/30 19:54:15 +0700","modified_at":"2016/06/30 19:54:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 19:54:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_300659tree9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/30 19:44:30 +0700","asset_file_name":"300659tree9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58473,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253127,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/30 19:44:30 +0700","modified_at":"2016/06/30 19:44:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 19:44:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_300659tree8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/30 19:44:08 +0700","asset_file_name":"300659tree8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":311326,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/30 19:44:08 +0700","modified_at":"2016/06/30 19:44:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 19:44:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_300659tree7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/30 19:43:42 +0700","asset_file_name":"300659tree7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":319271,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/30 19:43:43 +0700","modified_at":"2016/06/30 19:43:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 19:43:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_300659tree6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/30 19:43:19 +0700","asset_file_name":"300659tree6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":326745,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/30 19:43:20 +0700","modified_at":"2016/06/30 19:43:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 19:43:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_300659tree5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/30 19:42:41 +0700","asset_file_name":"300659tree5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58469,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":313730,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/30 19:42:41 +0700","modified_at":"2016/06/30 19:42:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 19:42:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_300659tree4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/30 19:42:07 +0700","asset_file_name":"300659tree4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":320407,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/30 19:42:07 +0700","modified_at":"2016/06/30 19:42:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 19:42:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:37:58 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58435,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265621,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:37:58 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:38:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:38:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:37:28 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58434,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227619,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:37:28 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:37:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:37:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:36:52 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":281095,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:36:52 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:36:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:36:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:36:21 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58432,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":278729,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:36:21 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:36:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:36:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:35:55 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58431,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214441,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:35:55 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:35:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:35:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:35:25 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58430,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":357453,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:35:25 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:35:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:35:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:34:48 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58429,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":249107,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:34:48 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:34:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:34:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:34:17 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58428,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":208996,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:34:17 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:34:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:34:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:33:52 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258620,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:33:52 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:33:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:33:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_280659opennrptc1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/29 04:33:22 +0700","asset_file_name":"280659openNRPTC1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58426,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":268149,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/06/29 04:33:22 +0700","modified_at":"2016/06/29 04:33:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/29 04:33:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: