นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_101059cablemass {"modified_at":"2016/10/10 08:06:52 +0700","id":59481,"asset_file_size":247670,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/10 08:06:49 +0700","comment_counter":0,"description":"mass link","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/10 08:06:52 +0700","asset_updated_at":"2016/10/10 08:06:49 +0700","asset_file_name":"101059cablemass.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_veiw2 {"modified_at":"2016/10/08 18:26:42 +0700","id":59473,"asset_file_size":628913,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/08 18:26:39 +0700","comment_counter":0,"description":"veiw","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/08 18:26:42 +0700","asset_updated_at":"2016/10/08 18:26:39 +0700","asset_file_name":"veiw2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_veiw1 {"modified_at":"2016/10/08 18:26:14 +0700","id":59472,"asset_file_size":754138,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/08 18:26:08 +0700","comment_counter":0,"description":"veiw","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/08 18:26:14 +0700","asset_updated_at":"2016/10/08 18:26:08 +0700","asset_file_name":"veiw1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051059iphone6 {"modified_at":"2016/10/05 15:25:00 +0700","id":59465,"asset_file_size":227128,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/05 15:24:55 +0700","comment_counter":0,"description":"app \u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/05 15:25:00 +0700","asset_updated_at":"2016/10/05 15:24:55 +0700","asset_file_name":"051059iphone6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051059iphone5 {"modified_at":"2016/10/05 15:18:17 +0700","id":59464,"asset_file_size":170753,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/05 15:18:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 home \u0e2b\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/05 15:18:17 +0700","asset_updated_at":"2016/10/05 15:18:14 +0700","asset_file_name":"051059iphone5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051059iphone4 {"modified_at":"2016/10/05 15:03:12 +0700","id":59463,"asset_file_size":210827,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/05 15:03:09 +0700","comment_counter":0,"description":"app \u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/05 15:03:12 +0700","asset_updated_at":"2016/10/05 15:03:09 +0700","asset_file_name":"051059iphone4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051059iphone3 {"modified_at":"2016/10/05 15:01:09 +0700","id":59462,"asset_file_size":103231,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/05 15:01:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 Home \u0e2b\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/05 15:01:09 +0700","asset_updated_at":"2016/10/05 15:01:04 +0700","asset_file_name":"051059iphone3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051059iphone2 {"modified_at":"2016/10/05 15:00:52 +0700","id":59461,"asset_file_size":97964,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/05 15:00:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 Home \u0e2b\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/05 15:00:52 +0700","asset_updated_at":"2016/10/05 15:00:45 +0700","asset_file_name":"051059iphone2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_051059iphone1 {"modified_at":"2016/10/05 15:00:30 +0700","id":59460,"asset_file_size":204677,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/05 15:00:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 Home \u0e2b\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/05 15:00:30 +0700","asset_updated_at":"2016/10/05 15:00:27 +0700","asset_file_name":"051059iphone1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059tenmonths6 {"modified_at":"2016/10/02 19:56:41 +0700","id":59446,"asset_file_size":234206,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:56:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2f \u0e23\u0e16\u0e15\u0e34\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:56:41 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:56:35 +0700","asset_file_name":"021059Tenmonths6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059tenmonths4 {"modified_at":"2016/10/02 19:55:54 +0700","id":59445,"asset_file_size":247296,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:55:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a \u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2f","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:55:54 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:55:47 +0700","asset_file_name":"021059Tenmonths4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059tenmonths3 {"modified_at":"2016/10/02 19:55:31 +0700","id":59444,"asset_file_size":242219,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:55:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a \u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2f","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:55:31 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:55:26 +0700","asset_file_name":"021059Tenmonths3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059tenmonths2 {"modified_at":"2016/10/02 19:55:04 +0700","id":59443,"asset_file_size":300481,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:54:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a \u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2f","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:55:04 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:54:59 +0700","asset_file_name":"021059Tenmonths2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059tenmonths1 {"modified_at":"2016/10/02 19:54:22 +0700","id":59442,"asset_file_size":285237,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:54:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:54:22 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:54:16 +0700","asset_file_name":"021059Tenmonths1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang8 {"modified_at":"2016/10/02 19:22:48 +0700","id":59441,"asset_file_size":163764,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:22:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:22:48 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:22:43 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang7 {"modified_at":"2016/10/02 19:22:01 +0700","id":59440,"asset_file_size":312560,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:21:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:22:01 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:21:59 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang7.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang6 {"modified_at":"2016/10/02 19:21:29 +0700","id":59439,"asset_file_size":302070,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:21:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:21:29 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:21:22 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang5 {"modified_at":"2016/10/02 19:21:07 +0700","id":59438,"asset_file_size":274004,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:21:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:21:07 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:21:02 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang4 {"modified_at":"2016/10/02 19:20:35 +0700","id":59437,"asset_file_size":300535,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:20:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:20:35 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:20:31 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang3 {"modified_at":"2016/10/02 19:19:58 +0700","id":59436,"asset_file_size":226369,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:19:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e08\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:19:58 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:19:55 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang2 {"modified_at":"2016/10/02 19:19:31 +0700","id":59435,"asset_file_size":232670,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:19:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e08\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:19:31 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:19:26 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059vegetarianstrang1 {"modified_at":"2016/10/02 19:18:23 +0700","id":59434,"asset_file_size":274729,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 19:18:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 19:18:23 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 19:18:18 +0700","asset_file_name":"021059VegetariansTrang1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059supply {"modified_at":"2016/10/02 10:44:51 +0700","id":59432,"asset_file_size":254201,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 10:44:48 +0700","comment_counter":0,"description":"DC Supply 48 Volts","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 10:44:51 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 10:44:48 +0700","asset_file_name":"021059supply.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059pcr1 {"modified_at":"2016/10/02 10:44:09 +0700","id":59431,"asset_file_size":216054,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 10:44:05 +0700","comment_counter":0,"description":"PCR RealTime","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 10:44:09 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 10:44:05 +0700","asset_file_name":"021059PCR1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059mainboardjpg {"modified_at":"2016/10/02 10:43:22 +0700","id":59430,"asset_file_size":319475,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 10:43:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Main Board","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 10:43:22 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 10:43:16 +0700","asset_file_name":"021059mainboardJPG.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: