นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_070560train4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070560train4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2017/05/07 20:12:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:12:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/07 20:12:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/07 20:12:32 +0700","id":61027,"asset_file_size":163363}
  • Small_070560train3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070560train3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2017/05/07 20:11:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:11:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/07 20:12:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/07 20:12:00 +0700","id":61026,"asset_file_size":167659}
  • Small_070560train2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070560train2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2017/05/07 20:11:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:11:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/07 20:11:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/07 20:11:38 +0700","id":61025,"asset_file_size":172484}
  • Small_070560train1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070560train1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2017/05/07 20:10:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:10:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/07 20:10:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/07 20:10:55 +0700","id":61024,"asset_file_size":158477}
  • Small_070560cap2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070560cap2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"cap \u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2017/05/07 14:06:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/05/07 14:06:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/07 14:06:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/07 14:06:22 +0700","id":61023,"asset_file_size":294146}
  • Small_070560cap1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070560cap1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"cap \u0e23\u0e31\u0e48\u0e27","created_at":"2017/05/07 14:05:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/05/07 14:05:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/07 14:05:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/07 14:05:40 +0700","id":61022,"asset_file_size":317399}
  • Small_300460marcro3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"300460marcro3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"diagram macro TGA","created_at":"2017/04/30 21:03:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:03:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/30 21:03:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/30 21:03:08 +0700","id":60968,"asset_file_size":74768}
  • Small_300460marcro1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"300460marcro1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Marcro TGA","created_at":"2017/04/30 21:02:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/04/30 21:02:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/30 21:02:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/30 21:02:16 +0700","id":60967,"asset_file_size":193695}
  • Small_230460manual4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"230460manual4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Manual PY","created_at":"2017/04/23 16:47:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/04/23 16:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/23 16:47:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/23 16:47:39 +0700","id":60871,"asset_file_size":175222}
ขนาดย่อ: