นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_230460manual3 {"asset_file_name":"230460manual3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/23 16:47:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"Manual PY","updated_at":"2017/04/23 16:47:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/23 16:47:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":223833,"id":60870,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/23 16:47:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_230460manual2 {"asset_file_name":"230460manual2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/23 16:46:49 +0700","media_folder_id":220,"description":"Manual PY","updated_at":"2017/04/23 16:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/23 16:46:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":163077,"id":60869,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/23 16:46:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_230460manual1 {"asset_file_name":"230460manual1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/23 16:46:02 +0700","media_folder_id":220,"description":"Manual PY","updated_at":"2017/04/23 16:46:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/23 16:45:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":258318,"id":60868,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/23 16:45:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460phyllanthus {"asset_file_name":"090460Phyllanthus.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/09 18:57:58 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e30\u0e22\u0e21\u0e22\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","updated_at":"2017/04/09 18:57:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/09 18:57:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":240510,"id":60839,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/09 18:57:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460home {"asset_file_name":"090460home.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/09 18:57:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e48\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","updated_at":"2017/04/09 18:57:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/09 18:57:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":208044,"id":60838,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/09 18:57:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460nest3 {"asset_file_name":"090460nest3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/09 18:56:44 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","updated_at":"2017/04/09 18:56:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/09 18:56:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":290399,"id":60837,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/09 18:56:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460nest2 {"asset_file_name":"090460nest2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/09 18:56:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","updated_at":"2017/04/09 18:56:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/09 18:56:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":352947,"id":60836,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/09 18:56:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460bird1 {"asset_file_name":"090460bird1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/09 18:55:43 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","updated_at":"2017/04/09 18:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/09 18:55:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":298380,"id":60835,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/09 18:55:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460bird {"asset_file_name":"090460bird.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/04/09 18:55:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","updated_at":"2017/04/09 18:55:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/04/09 18:55:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":271560,"id":60834,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/04/09 18:55:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: