นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_021059heatblock {"modified_at":"2016/10/02 10:42:19 +0700","id":59429,"asset_file_size":220728,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 10:42:15 +0700","comment_counter":0,"description":"Heat Block","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 10:42:19 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 10:42:15 +0700","asset_file_name":"021059HeatBlock.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_021059cercuit {"modified_at":"2016/10/02 10:41:52 +0700","id":59428,"asset_file_size":192468,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/02 10:41:45 +0700","comment_counter":0,"description":" cercuit ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/02 10:41:52 +0700","asset_updated_at":"2016/10/02 10:41:45 +0700","asset_file_name":"021059cercuit.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab16 {"modified_at":"2016/09/28 10:16:09 +0700","id":59402,"asset_file_size":220437,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/28 10:16:07 +0700","comment_counter":0,"description":"GC New Model","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/28 10:16:09 +0700","asset_updated_at":"2016/09/28 10:16:07 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab16.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab15 {"modified_at":"2016/09/28 10:15:47 +0700","id":59401,"asset_file_size":234311,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/28 10:15:42 +0700","comment_counter":0,"description":"GC New Model","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/28 10:15:47 +0700","asset_updated_at":"2016/09/28 10:15:42 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab15.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab3 {"modified_at":"2016/09/26 09:42:34 +0700","id":59377,"asset_file_size":211101,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/26 09:42:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 KjelDigester \u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 lab \u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/26 09:42:34 +0700","asset_updated_at":"2016/09/26 09:42:30 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab10 {"modified_at":"2016/09/25 21:10:31 +0700","id":59339,"asset_file_size":228550,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 21:10:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 21:10:31 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 21:10:25 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab10.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab9 {"modified_at":"2016/09/25 21:09:39 +0700","id":59338,"asset_file_size":189187,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 21:09:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35 \u0e08\u0e33\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e44\u0e27\u0e44\u0e1f","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 21:09:39 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 21:09:33 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab9.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab8 {"modified_at":"2016/09/25 21:09:02 +0700","id":59337,"asset_file_size":184885,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 21:08:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35 \u0e08\u0e33\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e01\u0e23\u0e14 \u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 21:09:02 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 21:08:58 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab6 {"modified_at":"2016/09/25 21:08:08 +0700","id":59336,"asset_file_size":229911,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 21:08:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 21:08:08 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 21:08:03 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab7 {"modified_at":"2016/09/25 21:06:56 +0700","id":59335,"asset_file_size":186183,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 21:06:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 21:06:56 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 21:06:53 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab7.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959thailandlab1 {"modified_at":"2016/09/25 21:05:39 +0700","id":59334,"asset_file_size":230418,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 21:05:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19 Thailand Lab","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 21:05:39 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 21:05:33 +0700","asset_file_name":"250959thailandlab1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959mahidol4 {"modified_at":"2016/09/25 19:32:32 +0700","id":59333,"asset_file_size":157796,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 19:32:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 19:32:32 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 19:32:27 +0700","asset_file_name":"250959mahidol4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959mahidol3 {"modified_at":"2016/09/25 19:32:00 +0700","id":59332,"asset_file_size":264259,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 19:31:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 19:32:00 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 19:31:57 +0700","asset_file_name":"250959mahidol3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959mahidol2 {"modified_at":"2016/09/25 19:31:03 +0700","id":59331,"asset_file_size":218594,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 19:30:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 19:31:03 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 19:30:58 +0700","asset_file_name":"250959mahidol2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_250959mahidol1 {"modified_at":"2016/09/25 19:30:10 +0700","id":59330,"asset_file_size":179814,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/25 19:30:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e25","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/25 19:30:10 +0700","asset_updated_at":"2016/09/25 19:30:05 +0700","asset_file_name":"250959mahidol1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_200959kachin3 {"modified_at":"2016/09/20 21:50:24 +0700","id":59306,"asset_file_size":303176,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/20 21:50:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/20 21:50:24 +0700","asset_updated_at":"2016/09/20 21:50:21 +0700","asset_file_name":"200959kachin3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_200959kachin2 {"modified_at":"2016/09/20 21:50:02 +0700","id":59305,"asset_file_size":285007,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/20 21:49:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/20 21:50:02 +0700","asset_updated_at":"2016/09/20 21:49:58 +0700","asset_file_name":"200959kachin2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_200959kachin1 {"modified_at":"2016/09/20 21:49:40 +0700","id":59304,"asset_file_size":240254,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/20 21:49:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/20 21:49:40 +0700","asset_updated_at":"2016/09/20 21:49:33 +0700","asset_file_name":"200959kachin1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_200959uvspectro3 {"modified_at":"2016/09/20 15:21:13 +0700","id":59303,"asset_file_size":216244,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/20 15:21:06 +0700","comment_counter":0,"description":"UV Spectro","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/20 15:21:13 +0700","asset_updated_at":"2016/09/20 15:21:06 +0700","asset_file_name":"200959uvspectro3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_200959uvspectro2 {"modified_at":"2016/09/20 15:20:46 +0700","id":59302,"asset_file_size":254198,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/20 15:20:43 +0700","comment_counter":0,"description":"UV Spectro","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/20 15:20:46 +0700","asset_updated_at":"2016/09/20 15:20:43 +0700","asset_file_name":"200959uvspectro2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_200959uvspectro1 {"modified_at":"2016/09/20 15:20:19 +0700","id":59301,"asset_file_size":211565,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/20 15:20:13 +0700","comment_counter":0,"description":"UV Spectro","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/20 15:20:19 +0700","asset_updated_at":"2016/09/20 15:20:12 +0700","asset_file_name":"200959uvspectro1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_170959bankok6 {"modified_at":"2016/09/17 19:02:59 +0700","id":59297,"asset_file_size":228457,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/17 19:02:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/17 19:02:59 +0700","asset_updated_at":"2016/09/17 19:02:57 +0700","asset_file_name":"170959bankok6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_170959bankok5 {"modified_at":"2016/09/17 19:02:12 +0700","id":59296,"asset_file_size":242332,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/17 19:02:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/17 19:02:12 +0700","asset_updated_at":"2016/09/17 19:02:07 +0700","asset_file_name":"170959bankok5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_170959bankok4 {"modified_at":"2016/09/17 19:01:39 +0700","id":59295,"asset_file_size":226995,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/17 19:01:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/17 19:01:39 +0700","asset_updated_at":"2016/09/17 19:01:37 +0700","asset_file_name":"170959bankok4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_170959bankok3 {"modified_at":"2016/09/17 19:00:03 +0700","id":59294,"asset_file_size":192653,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/09/17 18:59:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/09/17 19:00:03 +0700","asset_updated_at":"2016/09/17 18:59:57 +0700","asset_file_name":"170959bankok3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: