นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_230460manual3 {"modified_at":"2017/04/23 16:47:17 +0700","id":60870,"asset_file_size":223833,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/23 16:47:13 +0700","comment_counter":0,"description":"Manual PY","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/23 16:47:17 +0700","asset_updated_at":"2017/04/23 16:47:13 +0700","asset_file_name":"230460manual3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_230460manual2 {"modified_at":"2017/04/23 16:46:49 +0700","id":60869,"asset_file_size":163077,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/23 16:46:46 +0700","comment_counter":0,"description":"Manual PY","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/23 16:46:49 +0700","asset_updated_at":"2017/04/23 16:46:46 +0700","asset_file_name":"230460manual2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_230460manual1 {"modified_at":"2017/04/23 16:46:02 +0700","id":60868,"asset_file_size":258318,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/23 16:45:57 +0700","comment_counter":0,"description":"Manual PY","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/23 16:46:02 +0700","asset_updated_at":"2017/04/23 16:45:57 +0700","asset_file_name":"230460manual1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460phyllanthus {"modified_at":"2017/04/09 18:57:58 +0700","id":60839,"asset_file_size":240510,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/09 18:57:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e30\u0e22\u0e21\u0e22\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/09 18:57:58 +0700","asset_updated_at":"2017/04/09 18:57:51 +0700","asset_file_name":"090460Phyllanthus.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460home {"modified_at":"2017/04/09 18:57:11 +0700","id":60838,"asset_file_size":208044,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/09 18:57:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e48\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/09 18:57:11 +0700","asset_updated_at":"2017/04/09 18:57:07 +0700","asset_file_name":"090460home.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460nest3 {"modified_at":"2017/04/09 18:56:44 +0700","id":60837,"asset_file_size":290399,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/09 18:56:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/09 18:56:44 +0700","asset_updated_at":"2017/04/09 18:56:39 +0700","asset_file_name":"090460nest3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460nest2 {"modified_at":"2017/04/09 18:56:16 +0700","id":60836,"asset_file_size":352947,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/09 18:56:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/09 18:56:16 +0700","asset_updated_at":"2017/04/09 18:56:12 +0700","asset_file_name":"090460nest2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460bird1 {"modified_at":"2017/04/09 18:55:43 +0700","id":60835,"asset_file_size":298380,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/09 18:55:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/09 18:55:43 +0700","asset_updated_at":"2017/04/09 18:55:36 +0700","asset_file_name":"090460bird1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_090460bird {"modified_at":"2017/04/09 18:55:16 +0700","id":60834,"asset_file_size":271560,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/04/09 18:55:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/04/09 18:55:16 +0700","asset_updated_at":"2017/04/09 18:55:09 +0700","asset_file_name":"090460bird.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: