นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_090460mercury4 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:15:44 +0700","asset_file_name":"090460mercury4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60833,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217247,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:15:44 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:15:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:15:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_090460mercury3 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:15:17 +0700","asset_file_name":"090460mercury3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60832,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":257654,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:15:17 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:15:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:15:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_090460mercury2 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:14:47 +0700","asset_file_name":"090460mercury2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190379,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:14:47 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:14:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:14:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_090460mercury1 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:14:17 +0700","asset_file_name":"090460mercury1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60830,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214556,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:14:17 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:14:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:14:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020460fesem2 {"member_only_commentable":false,"description":"fe-sem","asset_updated_at":"2017/04/02 20:01:59 +0700","asset_file_name":"020460fesem2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":205976,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/02 20:02:00 +0700","modified_at":"2017/04/02 20:02:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/02 20:02:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020460fesem1 {"member_only_commentable":false,"description":"fe-sem","asset_updated_at":"2017/04/02 20:01:37 +0700","asset_file_name":"020460fesem1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250747,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/02 20:01:37 +0700","modified_at":"2017/04/02 20:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/02 20:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_020460fesem {"member_only_commentable":false,"description":"fe-sem","asset_updated_at":"2017/04/02 20:01:12 +0700","asset_file_name":"020460fesem.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223873,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/02 20:01:12 +0700","modified_at":"2017/04/02 20:01:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/02 20:01:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_260360lcmsms6 {"member_only_commentable":false,"description":"APCI, dual AJS ESI","asset_updated_at":"2017/03/26 16:42:34 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60676,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231287,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:42:34 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:42:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:42:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_260360lcmsms5 {"member_only_commentable":false,"description":"Skimmer Cone","asset_updated_at":"2017/03/26 16:41:20 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60675,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196953,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:41:20 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:41:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:41:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: