นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_130659psumail1 {"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 gmail \u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a password psu","asset_updated_at":"2016/06/13 10:25:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58160,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/13 10:25:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130659psumail1.jpg","updated_at":"2016/06/13 10:25:14 +0700","modified_at":"2016/06/13 10:25:14 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":119935,"last_commented_at":null}
 • Ico64_130659psumail {"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 gmail \u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a password psu","asset_updated_at":"2016/06/13 10:24:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58159,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/13 10:24:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130659psumail.jpg","updated_at":"2016/06/13 10:24:47 +0700","modified_at":"2016/06/13 10:24:47 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":67836,"last_commented_at":null}
 • Ico64_110659sensor3 {"description":"carparking","asset_updated_at":"2016/06/11 08:24:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58146,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 08:24:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659sensor3.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:24:21 +0700","modified_at":"2016/06/11 08:24:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":157444,"last_commented_at":null}
 • Ico64_110659sensor2 {"description":"carparking","asset_updated_at":"2016/06/11 08:23:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58145,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 08:23:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659sensor2.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:23:59 +0700","modified_at":"2016/06/11 08:23:59 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":247107,"last_commented_at":null}
 • Ico64_110659sensor {"description":"carparking","asset_updated_at":"2016/06/11 08:23:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58144,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 08:23:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659sensor.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:23:37 +0700","modified_at":"2016/06/11 08:23:37 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":179347,"last_commented_at":null}
 • Ico64_110659module {"description":"carparking","asset_updated_at":"2016/06/11 08:22:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58143,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 08:22:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659module.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:22:54 +0700","modified_at":"2016/06/11 08:22:54 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":231373,"last_commented_at":null}
 • Ico64_110659carparking1 {"description":"carparking \u0e2a\u0e27\u0e25","asset_updated_at":"2016/06/11 08:22:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58142,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 08:22:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659CARPARKING1.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:22:22 +0700","modified_at":"2016/06/11 08:22:22 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":262186,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean8 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:47:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58133,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:47:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean8.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:47:29 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:47:29 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":152669,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean7 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:47:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58132,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:47:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean7.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:47:06 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:47:06 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":138176,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean6 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:46:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58131,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:46:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean6.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:46:40 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:46:40 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":142908,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean5 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:46:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58130,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:46:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean5.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:46:17 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:46:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":122636,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean4 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:45:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58129,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:45:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean4.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:45:40 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:45:40 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":162634,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean3 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:45:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58128,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:45:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean3.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:45:08 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:45:08 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":158237,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean2 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:44:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":58127,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:44:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean2.PNG","updated_at":"2016/06/09 21:44:45 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:44:45 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":156092,"last_commented_at":null}
 • Ico64_090659clean1 {"description":"step clean mercury","asset_updated_at":"2016/06/09 21:43:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":58126,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 21:43:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090659clean1.PNG","updated_at":"2016/06/09 21:43:58 +0700","modified_at":"2016/06/09 21:43:58 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":194018,"last_commented_at":null}
 • Ico64_080659windows {"description":"windows","asset_updated_at":"2016/06/08 08:50:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58110,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/08 08:50:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"080659windows.JPG","updated_at":"2016/06/08 08:50:24 +0700","modified_at":"2016/06/08 08:50:24 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":164798,"last_commented_at":null}
 • Ico64_080659mercuryhydride {"description":"mercuryhydride","asset_updated_at":"2016/06/08 08:49:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58109,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/08 08:49:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"080659mercuryHydride.jpg","updated_at":"2016/06/08 08:49:42 +0700","modified_at":"2016/06/08 08:49:42 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":203737,"last_commented_at":null}
 • Ico64_080659tube {"description":"flowcell","asset_updated_at":"2016/06/08 08:48:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58108,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/08 08:48:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"080659tube.JPG","updated_at":"2016/06/08 08:48:48 +0700","modified_at":"2016/06/08 08:48:48 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":198518,"last_commented_at":null}
 • Ico64_080659selectvalve {"description":"selectvalve","asset_updated_at":"2016/06/08 08:47:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58107,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/08 08:47:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"080659selectvalve.JPG","updated_at":"2016/06/08 08:47:05 +0700","modified_at":"2016/06/08 08:47:05 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":201785,"last_commented_at":null}
 • Ico64_070649stdmean {"description":"STD Mercury \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e48\u0e09\u0e35\u0e14\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a baseline","asset_updated_at":"2016/06/07 21:24:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58106,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 21:24:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"070649STDmean.JPG","updated_at":"2016/06/07 21:24:06 +0700","modified_at":"2016/06/07 21:24:06 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":220224,"last_commented_at":null}
 • Ico64_070649std {"description":"STD Mercury ","asset_updated_at":"2016/06/07 21:22:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58105,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 21:22:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"070649STD.JPG","updated_at":"2016/06/07 21:22:34 +0700","modified_at":"2016/06/07 21:22:34 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":203130,"last_commented_at":null}
 • Ico64_06069mercury {"description":"Mercury","asset_updated_at":"2016/06/06 22:05:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58056,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/06 22:05:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"06069mercury.jpg","updated_at":"2016/06/06 22:05:46 +0700","modified_at":"2016/06/06 22:05:46 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":116191,"last_commented_at":null}
 • Ico64_040659mnstd3 {"description":"PM for ICP","asset_updated_at":"2016/06/04 16:06:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58028,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/04 16:06:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"040659Mnstd3.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:06:21 +0700","modified_at":"2016/06/04 16:06:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":180746,"last_commented_at":null}
 • Ico64_040659mnstd1 {"description":"PM for ICP","asset_updated_at":"2016/06/04 16:05:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58027,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/04 16:05:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"040659Mnstd1.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:05:54 +0700","modified_at":"2016/06/04 16:05:54 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":196435,"last_commented_at":null}
 • Ico64_040659mnstd2 {"description":"PM for ICP","asset_updated_at":"2016/06/04 16:04:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58026,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/04 16:04:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"040659Mnstd2.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:05:17 +0700","modified_at":"2016/06/04 16:05:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":196435,"last_commented_at":null}
 • Ico64_040659mnstd {"description":"PM for ICP","asset_updated_at":"2016/06/04 16:04:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58025,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/04 16:04:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"040659Mnstd.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:04:14 +0700","modified_at":"2016/06/04 16:04:14 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":271269,"last_commented_at":null}
 • Ico64_010659hondakey4 {"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","asset_updated_at":"2016/06/01 22:24:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58019,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/01 22:24:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"010659hondakey4.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:24:29 +0700","modified_at":"2016/06/01 22:24:29 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":147215,"last_commented_at":null}
 • Ico64_010659hondakey3 {"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","asset_updated_at":"2016/06/01 22:23:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58018,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/01 22:23:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"010659hondakey3.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:23:55 +0700","modified_at":"2016/06/01 22:23:55 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":216125,"last_commented_at":null}
 • Ico64_010659hondakey2 {"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","asset_updated_at":"2016/06/01 22:23:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58017,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/01 22:23:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"010659hondakey2.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:23:32 +0700","modified_at":"2016/06/01 22:23:32 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":286568,"last_commented_at":null}
 • Ico64_010659hondakey1 {"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","asset_updated_at":"2016/06/01 22:22:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58016,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/01 22:22:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"010659hondakey1.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:22:49 +0700","modified_at":"2016/06/01 22:22:49 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":284988,"last_commented_at":null}
 • Ico64_290559countertem4 {"description":"counter for LaB6","asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57986,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/29 11:39:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"290559countertem4.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:40:00 +0700","modified_at":"2016/05/29 11:40:00 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":157272,"last_commented_at":null}
 • Ico64_290559countertem3 {"description":"counter for LaB6","asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57985,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/29 11:39:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"290559countertem3.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:39:33 +0700","modified_at":"2016/05/29 11:39:33 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":175781,"last_commented_at":null}
 • Ico64_290559countertem2 {"description":"counter for LaB6","asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57984,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/29 11:39:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"290559countertem2.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:39:05 +0700","modified_at":"2016/05/29 11:39:05 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":172999,"last_commented_at":null}
 • Ico64_290559countertem1 {"description":"counter for LaB6","asset_updated_at":"2016/05/29 11:38:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57983,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/29 11:38:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"290559countertem1.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:38:43 +0700","modified_at":"2016/05/29 11:38:43 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":174293,"last_commented_at":null}
 • Ico64_280559pictem3 {"description":"TEM","asset_updated_at":"2016/05/29 04:57:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57982,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/29 04:57:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"280559pictem3.JPG","updated_at":"2016/05/29 04:57:36 +0700","modified_at":"2016/05/29 04:57:36 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":186197,"last_commented_at":null}
 • Ico64_280559pictem2 {"description":"ccd camera for TEM","asset_updated_at":"2016/05/29 04:56:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57981,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/29 04:56:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"280559pictem2.JPG","updated_at":"2016/05/29 04:57:03 +0700","modified_at":"2016/05/29 04:57:03 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":235006,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: