นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_130659psumail1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/13 10:25:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":119935,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58160,"created_at":"2016/06/13 10:25:09 +0700","asset_file_name":"130659psumail1.jpg","updated_at":"2016/06/13 10:25:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/13 10:25:09 +0700","description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 gmail \u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a password psu","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_130659psumail {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/13 10:24:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":67836,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58159,"created_at":"2016/06/13 10:24:45 +0700","asset_file_name":"130659psumail.jpg","updated_at":"2016/06/13 10:24:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/13 10:24:45 +0700","description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 gmail \u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a password psu","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110659sensor3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/11 08:24:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":157444,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58146,"created_at":"2016/06/11 08:24:14 +0700","asset_file_name":"110659sensor3.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:24:14 +0700","description":"carparking","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110659sensor2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/11 08:23:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":247107,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58145,"created_at":"2016/06/11 08:23:53 +0700","asset_file_name":"110659sensor2.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:23:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:23:53 +0700","description":"carparking","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110659sensor {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/11 08:23:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":179347,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58144,"created_at":"2016/06/11 08:23:30 +0700","asset_file_name":"110659sensor.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:23:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:23:30 +0700","description":"carparking","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110659module {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/11 08:22:54 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":231373,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58143,"created_at":"2016/06/11 08:22:48 +0700","asset_file_name":"110659module.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:22:48 +0700","description":"carparking","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110659carparking1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/11 08:22:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":262186,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58142,"created_at":"2016/06/11 08:22:17 +0700","asset_file_name":"110659CARPARKING1.JPG","updated_at":"2016/06/11 08:22:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:22:16 +0700","description":"carparking \u0e2a\u0e27\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean8 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:47:29 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":152669,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58133,"created_at":"2016/06/09 21:47:25 +0700","asset_file_name":"090659clean8.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:47:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:47:25 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean7 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:47:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":138176,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58132,"created_at":"2016/06/09 21:47:01 +0700","asset_file_name":"090659clean7.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:47:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:47:01 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean6 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:46:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":142908,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58131,"created_at":"2016/06/09 21:46:36 +0700","asset_file_name":"090659clean6.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:46:36 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:46:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":122636,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58130,"created_at":"2016/06/09 21:46:10 +0700","asset_file_name":"090659clean5.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:46:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:46:10 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:45:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":162634,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58129,"created_at":"2016/06/09 21:45:36 +0700","asset_file_name":"090659clean4.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:45:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:45:36 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:45:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":158237,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58128,"created_at":"2016/06/09 21:45:03 +0700","asset_file_name":"090659clean3.jpg","updated_at":"2016/06/09 21:45:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:45:03 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:44:45 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":156092,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":58127,"created_at":"2016/06/09 21:44:39 +0700","asset_file_name":"090659clean2.PNG","updated_at":"2016/06/09 21:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:44:39 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_090659clean1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/09 21:43:58 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":194018,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":58126,"created_at":"2016/06/09 21:43:55 +0700","asset_file_name":"090659clean1.PNG","updated_at":"2016/06/09 21:43:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:43:55 +0700","description":"step clean mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080659windows {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/08 08:50:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":164798,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58110,"created_at":"2016/06/08 08:50:08 +0700","asset_file_name":"080659windows.JPG","updated_at":"2016/06/08 08:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:50:08 +0700","description":"windows","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080659mercuryhydride {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/08 08:49:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":203737,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58109,"created_at":"2016/06/08 08:49:35 +0700","asset_file_name":"080659mercuryHydride.jpg","updated_at":"2016/06/08 08:49:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:49:35 +0700","description":"mercuryhydride","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080659tube {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/08 08:48:48 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":198518,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58108,"created_at":"2016/06/08 08:48:42 +0700","asset_file_name":"080659tube.JPG","updated_at":"2016/06/08 08:48:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:48:42 +0700","description":"flowcell","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080659selectvalve {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/08 08:47:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":201785,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58107,"created_at":"2016/06/08 08:47:01 +0700","asset_file_name":"080659selectvalve.JPG","updated_at":"2016/06/08 08:47:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:47:01 +0700","description":"selectvalve","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_070649stdmean {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/07 21:24:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":220224,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58106,"created_at":"2016/06/07 21:24:02 +0700","asset_file_name":"070649STDmean.JPG","updated_at":"2016/06/07 21:24:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/07 21:24:02 +0700","description":"STD Mercury \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e48\u0e09\u0e35\u0e14\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a baseline","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_070649std {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/07 21:22:34 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":203130,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58105,"created_at":"2016/06/07 21:22:29 +0700","asset_file_name":"070649STD.JPG","updated_at":"2016/06/07 21:22:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/07 21:22:29 +0700","description":"STD Mercury ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_06069mercury {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/06 22:05:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":116191,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58056,"created_at":"2016/06/06 22:05:42 +0700","asset_file_name":"06069mercury.jpg","updated_at":"2016/06/06 22:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/06 22:05:41 +0700","description":"Mercury","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_040659mnstd3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/04 16:06:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":180746,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58028,"created_at":"2016/06/04 16:06:17 +0700","asset_file_name":"040659Mnstd3.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:06:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:06:17 +0700","description":"PM for ICP","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_040659mnstd1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/04 16:05:54 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":196435,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58027,"created_at":"2016/06/04 16:05:48 +0700","asset_file_name":"040659Mnstd1.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:05:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:05:48 +0700","description":"PM for ICP","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_040659mnstd2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/04 16:05:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":196435,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58026,"created_at":"2016/06/04 16:04:33 +0700","asset_file_name":"040659Mnstd2.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:05:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:04:33 +0700","description":"PM for ICP","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_040659mnstd {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/04 16:04:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":271269,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58025,"created_at":"2016/06/04 16:04:08 +0700","asset_file_name":"040659Mnstd.JPG","updated_at":"2016/06/04 16:04:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:04:08 +0700","description":"PM for ICP","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_010659hondakey4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/01 22:24:29 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":147215,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58019,"created_at":"2016/06/01 22:24:21 +0700","asset_file_name":"010659hondakey4.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:24:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:24:21 +0700","description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_010659hondakey3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/01 22:23:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":216125,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58018,"created_at":"2016/06/01 22:23:52 +0700","asset_file_name":"010659hondakey3.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:23:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:23:52 +0700","description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_010659hondakey2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/01 22:23:32 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":286568,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58017,"created_at":"2016/06/01 22:23:24 +0700","asset_file_name":"010659hondakey2.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:23:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:23:24 +0700","description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_010659hondakey1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/01 22:22:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":284988,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58016,"created_at":"2016/06/01 22:22:41 +0700","asset_file_name":"010659hondakey1.JPG","updated_at":"2016/06/01 22:22:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:22:41 +0700","description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_290559countertem4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/05/29 11:40:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":157272,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57986,"created_at":"2016/05/29 11:39:55 +0700","asset_file_name":"290559countertem4.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:55 +0700","description":"counter for LaB6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_290559countertem3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/05/29 11:39:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":175781,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57985,"created_at":"2016/05/29 11:39:29 +0700","asset_file_name":"290559countertem3.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:29 +0700","description":"counter for LaB6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_290559countertem2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/05/29 11:39:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":172999,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57984,"created_at":"2016/05/29 11:39:00 +0700","asset_file_name":"290559countertem2.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:39:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:00 +0700","description":"counter for LaB6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_290559countertem1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/05/29 11:38:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":174293,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57983,"created_at":"2016/05/29 11:38:38 +0700","asset_file_name":"290559countertem1.JPG","updated_at":"2016/05/29 11:38:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:38:38 +0700","description":"counter for LaB6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_280559pictem3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/05/29 04:57:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":186197,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57982,"created_at":"2016/05/29 04:57:29 +0700","asset_file_name":"280559pictem3.JPG","updated_at":"2016/05/29 04:57:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/05/29 04:57:29 +0700","description":"TEM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_280559pictem2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/05/29 04:57:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":235006,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57981,"created_at":"2016/05/29 04:56:59 +0700","asset_file_name":"280559pictem2.JPG","updated_at":"2016/05/29 04:57:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/05/29 04:56:59 +0700","description":"ccd camera for TEM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: