นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_130659psumail1 {"asset_file_name":"130659psumail1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/13 10:25:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 gmail \u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a password psu","updated_at":"2016/06/13 10:25:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/13 10:25:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119935,"id":58160,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/13 10:25:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130659psumail {"asset_file_name":"130659psumail.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/13 10:24:47 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 gmail \u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a password psu","updated_at":"2016/06/13 10:24:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/13 10:24:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67836,"id":58159,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/13 10:24:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110659sensor3 {"asset_file_name":"110659sensor3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/11 08:24:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"carparking","updated_at":"2016/06/11 08:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/11 08:24:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157444,"id":58146,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:24:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110659sensor2 {"asset_file_name":"110659sensor2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/11 08:23:59 +0700","media_folder_id":220,"description":"carparking","updated_at":"2016/06/11 08:23:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/11 08:23:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":247107,"id":58145,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:23:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110659sensor {"asset_file_name":"110659sensor.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/11 08:23:37 +0700","media_folder_id":220,"description":"carparking","updated_at":"2016/06/11 08:23:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/11 08:23:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":179347,"id":58144,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:23:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110659module {"asset_file_name":"110659module.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/11 08:22:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"carparking","updated_at":"2016/06/11 08:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/11 08:22:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":231373,"id":58143,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:22:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_110659carparking1 {"asset_file_name":"110659CARPARKING1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/11 08:22:22 +0700","media_folder_id":220,"description":"carparking \u0e2a\u0e27\u0e25","updated_at":"2016/06/11 08:22:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/11 08:22:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":262186,"id":58142,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/11 08:22:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean8 {"asset_file_name":"090659clean8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:47:29 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:47:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 21:47:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152669,"id":58133,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:47:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean7 {"asset_file_name":"090659clean7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:47:06 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:47:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 21:47:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138176,"id":58132,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:47:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean6 {"asset_file_name":"090659clean6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:46:40 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 21:46:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142908,"id":58131,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:46:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean5 {"asset_file_name":"090659clean5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:46:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:46:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 21:46:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122636,"id":58130,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:46:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean4 {"asset_file_name":"090659clean4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:45:40 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:45:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 21:45:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162634,"id":58129,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:45:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean3 {"asset_file_name":"090659clean3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:45:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:45:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 21:45:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158237,"id":58128,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:45:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean2 {"asset_file_name":"090659clean2.PNG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:44:45 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/06/09 21:44:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":156092,"id":58127,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:44:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_090659clean1 {"asset_file_name":"090659clean1.PNG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 21:43:58 +0700","media_folder_id":220,"description":"step clean mercury","updated_at":"2016/06/09 21:43:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2016/06/09 21:43:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":194018,"id":58126,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 21:43:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080659windows {"asset_file_name":"080659windows.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/08 08:50:24 +0700","media_folder_id":220,"description":"windows","updated_at":"2016/06/08 08:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/08 08:50:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164798,"id":58110,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:50:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080659mercuryhydride {"asset_file_name":"080659mercuryHydride.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/08 08:49:42 +0700","media_folder_id":220,"description":"mercuryhydride","updated_at":"2016/06/08 08:49:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/08 08:49:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":203737,"id":58109,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:49:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080659tube {"asset_file_name":"080659tube.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/08 08:48:48 +0700","media_folder_id":220,"description":"flowcell","updated_at":"2016/06/08 08:48:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/08 08:48:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":198518,"id":58108,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:48:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080659selectvalve {"asset_file_name":"080659selectvalve.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/08 08:47:05 +0700","media_folder_id":220,"description":"selectvalve","updated_at":"2016/06/08 08:47:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/08 08:47:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201785,"id":58107,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/08 08:47:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_070649stdmean {"asset_file_name":"070649STDmean.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/07 21:24:06 +0700","media_folder_id":220,"description":"STD Mercury \u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e48\u0e09\u0e35\u0e14\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a baseline","updated_at":"2016/06/07 21:24:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/07 21:24:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":220224,"id":58106,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/07 21:24:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_070649std {"asset_file_name":"070649STD.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/07 21:22:34 +0700","media_folder_id":220,"description":"STD Mercury ","updated_at":"2016/06/07 21:22:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/07 21:22:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":203130,"id":58105,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/07 21:22:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_06069mercury {"asset_file_name":"06069mercury.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/06 22:05:46 +0700","media_folder_id":220,"description":"Mercury","updated_at":"2016/06/06 22:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/06 22:05:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":116191,"id":58056,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/06 22:05:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_040659mnstd3 {"asset_file_name":"040659Mnstd3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/04 16:06:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"PM for ICP","updated_at":"2016/06/04 16:06:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/04 16:06:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180746,"id":58028,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:06:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_040659mnstd1 {"asset_file_name":"040659Mnstd1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/04 16:05:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"PM for ICP","updated_at":"2016/06/04 16:05:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/04 16:05:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196435,"id":58027,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:05:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_040659mnstd2 {"asset_file_name":"040659Mnstd2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/04 16:05:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"PM for ICP","updated_at":"2016/06/04 16:05:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/04 16:04:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196435,"id":58026,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:04:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_040659mnstd {"asset_file_name":"040659Mnstd.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/04 16:04:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"PM for ICP","updated_at":"2016/06/04 16:04:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/04 16:04:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":271269,"id":58025,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/04 16:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_010659hondakey4 {"asset_file_name":"010659hondakey4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 22:24:29 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","updated_at":"2016/06/01 22:24:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 22:24:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147215,"id":58019,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:24:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_010659hondakey3 {"asset_file_name":"010659hondakey3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 22:23:55 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","updated_at":"2016/06/01 22:23:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 22:23:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216125,"id":58018,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:23:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_010659hondakey2 {"asset_file_name":"010659hondakey2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 22:23:32 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","updated_at":"2016/06/01 22:23:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 22:23:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":286568,"id":58017,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:23:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_010659hondakey1 {"asset_file_name":"010659hondakey1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/06/01 22:22:49 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e16 jazz","updated_at":"2016/06/01 22:22:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/01 22:22:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":284988,"id":58016,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/01 22:22:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_290559countertem4 {"asset_file_name":"290559countertem4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/05/29 11:40:00 +0700","media_folder_id":220,"description":"counter for LaB6","updated_at":"2016/05/29 11:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/29 11:39:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157272,"id":57986,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_290559countertem3 {"asset_file_name":"290559countertem3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/05/29 11:39:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"counter for LaB6","updated_at":"2016/05/29 11:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/29 11:39:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":175781,"id":57985,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_290559countertem2 {"asset_file_name":"290559countertem2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/05/29 11:39:05 +0700","media_folder_id":220,"description":"counter for LaB6","updated_at":"2016/05/29 11:39:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/29 11:39:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172999,"id":57984,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:39:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_290559countertem1 {"asset_file_name":"290559countertem1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/05/29 11:38:43 +0700","media_folder_id":220,"description":"counter for LaB6","updated_at":"2016/05/29 11:38:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/29 11:38:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174293,"id":57983,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/29 11:38:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280559pictem3 {"asset_file_name":"280559pictem3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/05/29 04:57:36 +0700","media_folder_id":220,"description":"TEM","updated_at":"2016/05/29 04:57:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/29 04:57:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186197,"id":57982,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/29 04:57:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280559pictem2 {"asset_file_name":"280559pictem2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/05/29 04:57:03 +0700","media_folder_id":220,"description":"ccd camera for TEM","updated_at":"2016/05/29 04:57:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/29 04:56:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":235006,"id":57981,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/29 04:56:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: