นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_170959bankok2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 18:58:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":234735,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59293,"created_at":"2016/09/17 18:58:30 +0700","asset_file_name":"170959bankok2.JPG","updated_at":"2016/09/17 18:58:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:58:30 +0700","description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_170959bankok1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 18:58:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":239713,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59292,"created_at":"2016/09/17 18:58:09 +0700","asset_file_name":"170959bankok1.JPG","updated_at":"2016/09/17 18:58:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:58:08 +0700","description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_70959desk4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 18:55:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":182303,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59291,"created_at":"2016/09/17 18:15:42 +0700","asset_file_name":"70959desk4.JPG","updated_at":"2016/09/17 18:55:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:55:27 +0700","description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_70959desk2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 18:15:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":195181,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59290,"created_at":"2016/09/17 18:15:21 +0700","asset_file_name":"70959desk2.JPG","updated_at":"2016/09/17 18:15:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:15:21 +0700","description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_70959desk1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 18:14:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":269407,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59289,"created_at":"2016/09/17 18:14:54 +0700","asset_file_name":"70959desk1.JPG","updated_at":"2016/09/17 18:14:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 18:14:54 +0700","description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_170959physical3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 05:49:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":162800,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59288,"created_at":"2016/09/17 05:48:57 +0700","asset_file_name":"170959Physical3.JPG","updated_at":"2016/09/17 05:49:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 05:48:57 +0700","description":"\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_170959physical2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 05:47:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":210226,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59287,"created_at":"2016/09/17 05:47:39 +0700","asset_file_name":"170959Physical2.JPG","updated_at":"2016/09/17 05:47:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 05:47:39 +0700","description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e49\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_170959physical1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/17 05:46:23 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":227823,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59286,"created_at":"2016/09/17 05:46:19 +0700","asset_file_name":"170959Physical1.JPG","updated_at":"2016/09/17 05:46:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/17 05:46:19 +0700","description":" \u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e49\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_160959plastic3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/16 21:58:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":241757,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59285,"created_at":"2016/09/16 21:58:15 +0700","asset_file_name":"160959plastic3.JPG","updated_at":"2016/09/16 21:58:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/16 21:58:15 +0700","description":"3D printer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_160959plastic2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/16 21:57:53 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":162001,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59284,"created_at":"2016/09/16 21:57:48 +0700","asset_file_name":"160959plastic2.JPG","updated_at":"2016/09/16 21:57:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/16 21:57:48 +0700","description":"3D printer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_160959plastic1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/16 21:57:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":183075,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59283,"created_at":"2016/09/16 21:57:18 +0700","asset_file_name":"160959plastic1.JPG","updated_at":"2016/09/16 21:57:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/16 21:57:18 +0700","description":"3D printer","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_150959sola8 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/15 21:45:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":192997,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59276,"created_at":"2016/09/15 21:45:47 +0700","asset_file_name":"150959sola8.JPG","updated_at":"2016/09/15 21:45:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/15 21:45:47 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e52\u0e54 \u0e0a\u0e21.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_150959sola5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/15 21:44:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":261449,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59275,"created_at":"2016/09/15 21:44:43 +0700","asset_file_name":"150959sola5.JPG","updated_at":"2016/09/15 21:44:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/15 21:44:43 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e07 SolarCell ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_150959sola4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/15 21:44:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":185722,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59274,"created_at":"2016/09/15 21:44:12 +0700","asset_file_name":"150959sola4.JPG","updated_at":"2016/09/15 21:44:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/15 21:44:12 +0700","description":"Battery\u0026control","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_150959sola3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/15 21:43:29 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":158260,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59273,"created_at":"2016/09/15 21:43:25 +0700","asset_file_name":"150959sola3.JPG","updated_at":"2016/09/15 21:43:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/15 21:43:25 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e44\u0e1f LED","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_130959tsen6 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/14 21:16:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":218529,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59265,"created_at":"2016/09/14 21:16:47 +0700","asset_file_name":"130959TSEN6.JPG","updated_at":"2016/09/14 21:16:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/14 21:16:47 +0700","description":"\u0e1a\u0e17\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19 Thailand 4.0","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_130959tsen5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/14 21:16:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":236948,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59264,"created_at":"2016/09/14 21:16:12 +0700","asset_file_name":"130959TSEN5.JPG","updated_at":"2016/09/14 21:16:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/14 21:16:12 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32 \u0e1a\u0e17\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19 Thailand 4.0","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_130959tsen4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/14 21:05:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":194573,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59263,"created_at":"2016/09/14 21:05:35 +0700","asset_file_name":"130959TSEN4.JPG","updated_at":"2016/09/14 21:05:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/14 21:05:35 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e08\u0e32\u0e01 19 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_130959tsen3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/14 21:05:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":138403,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59262,"created_at":"2016/09/14 21:05:09 +0700","asset_file_name":"130959TSEN3.JPG","updated_at":"2016/09/14 21:05:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/14 21:05:09 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e08\u0e32\u0e01 19 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_130959tsen2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/14 21:03:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":215350,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59261,"created_at":"2016/09/14 21:03:50 +0700","asset_file_name":"130959TSEN2.JPG","updated_at":"2016/09/14 21:03:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/14 21:03:50 +0700","description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e39\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e25\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_130959tsen1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/14 21:03:04 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":165260,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59260,"created_at":"2016/09/14 21:03:01 +0700","asset_file_name":"130959TSEN1.JPG","updated_at":"2016/09/14 21:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/14 21:03:01 +0700","description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e39\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e25\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110959kum {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/11 20:55:39 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":128422,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59244,"created_at":"2016/09/11 20:55:34 +0700","asset_file_name":"110959kum.JPG","updated_at":"2016/09/11 20:55:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/11 20:55:34 +0700","description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110959home1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/09/11 20:55:12 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":371086,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59243,"created_at":"2016/09/11 20:55:05 +0700","asset_file_name":"110959home1.JPG","updated_at":"2016/09/11 20:55:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/11 20:55:05 +0700","description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_030859zeta3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 05:56:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":225589,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58920,"created_at":"2016/08/03 05:54:19 +0700","asset_file_name":"030859Zeta3.JPG","updated_at":"2016/08/03 05:56:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 05:54:19 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1d\u0e38\u0e48\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_030859zeta2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 05:54:01 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207353,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58919,"created_at":"2016/08/03 05:53:38 +0700","asset_file_name":"030859Zeta2.JPG","updated_at":"2016/08/03 05:54:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 05:53:38 +0700","description":"Zeta \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 PM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: